“โรงทอผ้าพระราชทานบ้านดอนเปา” พระเมตตาเปี่ยมล้นยกระดับคุณภาพชีวิตชาวแม่วาง

“โรงทอผ้าพระราชทานบ้านดอนเปา” พระเมตตาเปี่ยมล้นยกระดับคุณภาพชีวิตชาวแม่วาง

“โรงทอผ้าพระราชทานบ้านดอนเปา” พระเมตตาเปี่ยมล้นยกระดับคุณภาพชีวิตชาวแม่วาง

ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้ก่อสร้าง “โรงทอผ้าพระราชทาน” แห่งแรกขึ้นใน ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ผ่านมา 40 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ต่างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการทอผ้าไหมขายในช่วงเวลาว่าง

รูปข่าว : “โรงทอผ้าพระราชทานบ้านดอนเปา” พระเมตตาเปี่ยมล้นยกระดับคุณภาพชีวิตชาวแม่วาง

วันนี้ (18 ต.ค. 2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลารวมใจบ้านดอนเปา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ถือเป็นศาลารวมใจแห่งแรกๆ ใน จ.เชียงใหม่ แม้ก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี แต่คนในพื้นที่ยังช่วยกันก็ดูแลรักษาเอาไว้อย่างดี เพราะเป็นสถานที่ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำริให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2519 ด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมชาวบ้าน

โดยวัตถุประสงค์ของการสร้าง เพื่อต้องการให้ชาวบ้านดอนเปามีสถานที่อ่านหนังสือ และสถานที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เนื่องจากโรงพยาบาลนั้นอยู่ไกล รวมถึงมีดำริให้สร้างโรงทอผ้าบริเวณหลังศาลารวมใจในเวลาต่อมา (ปี 2521) ไว้ให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนามาทอผ้าไหม หารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว

 

จันทร์แดง ตาเรือน ครูฝึกอาชีพทอผ้าโครงการพระราชดำริ บ้านดอนเปา กล่าวว่า ในอดีตชาวบ้านยากจนเพราะทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวไม่มีรายได้ทางอื่นเสริม แต่หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชินีดำริให้สร้างโรงฝึกทอผ้าพระราชทานขึ้น ก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้า ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นมาก

ปัจจุบัน ศาลารวมใจแห่งนี้ ถูกปรับปรุงให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำและความจงรักภักดีของชาวบ้าน ที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

เรื่องราวนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังถูกเรียงร้อยจัดแสดงเป็นนิทรรศการความเป็นมาเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขณะที่โรงทอผ้ายังคงทำหน้าที่ เปิดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้การทอและปักผ้า สร้างชื่อเสียงให้ อ.แม่วาง สืบไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน