โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน เปลี่ยนพี้นที่แล้งซ้ำซากให้อุดมสมบูรณ์

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน เปลี่ยนพี้นที่แล้งซ้ำซากให้อุดมสมบูรณ์

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน เปลี่ยนพี้นที่แล้งซ้ำซากให้อุดมสมบูรณ์

รูปข่าว : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน เปลี่ยนพี้นที่แล้งซ้ำซากให้อุดมสมบูรณ์

กว่า 20 ปี เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถทำนาและปลูกผักได้ตลอดทั้งปี หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทอดพระเนตรความทุกข์ยากของราษฎร ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงทรงออกสำรวจพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำ ทำให้ชาวนาหันไปทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน เปลี่ยนพี้นที่แล้งซ้ำซากให้อุดมสมบูรณ์
กว่า20 ปี เกษตรกรอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถทำนาและปลูกผักได้ตลอดทั้งปี หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทอดพระเนตรความทุกข์ยากของราษฎร ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จึงทรงออกสำรวจพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำ ทำให้ชาวนาหันไปทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

นายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ เกษตรกร ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เร่งผันน้ำจากท่อส่งน้ำใต้ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนใส่นาข้าวที่เริ่มตั้งท้องและออกรวง เพื่อให้ได้ผลผลิตสมบูรณ์ รวมทั้งกักเก็บไว้ในบ่อ เพื่อปลูกผักในช่วงหน้าแล้ง

นายวิศักดิ์ กล่าวว่า เกือบ 10 ปี ที่เลือกหันหลังให้กับอาชีพรับจ้างในเมืองหลวง เพื่อกลับบ้านเกิดมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกในอำเภอเขาวง ทำให้ชาวนาที่นี่ สามารถทำเกษตรแบบผสมผสาน มีรายได้ตลอดทั้งปี

“ ต่อไปผมจะขอเดินตามรอยพ่อ ที่พระองค์ทรงให้ชีวิตใหม่ จะขอนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์เหนือหัวมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตัวเอง และแบ่งปันให้กับเพื่อนในชุมชน ” นายวิศักดิ์ กล่าว

พื้นที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อ 20 ปีก่อน เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก นายวิชัย กว้างสวาสดิ์ อดีตกำนันตำบลคุ้มเก่า กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ทอดพระเนตรเห็นเมล็ดข้าวเปลือกลีบ เพราะขาดแคลนน้ำทำนา จึงทรงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งเพื่อสำรวจลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน ตามเส้นทางทุรกันดาร แม้ขบวนเสด็จจะหลงทางจนมืดค่ำ แต่พระองค์ก็ทรงเดินเท้าต่อ เพื่อไปสำรวจแหล่งน้ำให้สำเร็จ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ความจุ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยส่งน้ำผ่านท่อใต้ดินยาวกว่า 12 กิโลเมตร และก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ เพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จ.มุกดาหาร ลอดใต้ภูเขามายังพื้นที่เพาะปลูกอำเภอเขาวง เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ทั้งหมดกว่า 16,000ไร่ ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกว่า 40 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาในพื้นที่ หันมาทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กลับขึ้นด้านบน