เจ้าชายบาห์เรนทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ

เจ้าชายบาห์เรนทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ

เจ้าชายบาห์เรนทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ

รูปข่าว : เจ้าชายบาห์เรนทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ

เจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (18 ต.ค.2559) เวลา 13.57 น. เจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ เจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ ทรงเคารพรักและเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นอย่างยิ่ง โดยไทยและบาห์เรนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520
ทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบาห์เรนถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุด ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมไทย สู่ประเทศทางตะวันออกกลางในหลายมิติ

กลับขึ้นด้านบน