คณะกรรมการค่าจ้าง ทบทวนปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2559

คณะกรรมการค่าจ้าง ทบทวนปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2559

คณะกรรมการค่าจ้าง ทบทวนปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2559

รูปข่าว : คณะกรรมการค่าจ้าง ทบทวนปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2559

คณะกรรมการค่าจ้างประชุมเพื่อทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2559 ซึ่งจะประกาศใช้ในเดือน ม.ค.ปี 2560 หลังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาโครงสร้างอัตราค่าจ้างใหม่เสร็จแล้วว่าจะพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำอัตราเดียว 360 บาททั่วประเทศตามข้อเสนอของเครือข่าย

วันนี้ (19 ต.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง ครั้งที่ 9/2559 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2559/60 หลังจากมีมติเมื่อวันที่ 15 ก.ย.ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาเพื่อศึกษาแนวทางการโครงสร้างอัตราค่าจ้างใหม่ โดยขยายจาก 3 หลักการเดิม คือ สภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพของลูกจ้าง และความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง โดยขยายถึงตัวชี้วัดสำคัญ 10 รายการ อาทิ ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศ (จีดีพี) ผลิตภาพแรงงาน เป็นต้น

และให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและวิชาการนำข้อมูลของคณะอนุกรรมการค่าจ้างระดับจังหวัดทั่วประเทศที่เสนอข้อมูลมา เข้าสูตรคำนวณที่ปรับใหม่ รวมทั้งให้พิจารณาเป็นกลุ่มพื้นที่ตามระดับทางเศรษฐกิจ

ก่อนหน้านี้เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน เสนอให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 360 บาท หลังครบกำหนด 3 ปีที่ให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท คือ ตั้งแต่ปี 2556-2558 จึงไม่มีเหตุผลถ้าลูกจ้างทั่วประเทศจะไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่่ำวันละ 300 บาท เพราะที่ผ่านมามีการปรับค่าตอบแทนให้กับภาคส่วนอื่นๆ หมดแล้ว ทั้งการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และล่าสุดให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ขณะที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมาเพียง 6 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี, สมุทรปราการ, ชลบุรี, ภูเก็ต, อยุธยา, และฉะเชิงเทรา แต่คณะกรรมการค่าจ้าง เห็นว่าเป็นตัวเลขเก่าของปี 2558 ทำให้คณะกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่ 18 พ.ค.มีมติเลื่อนการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2559 ออกไปอีก 2 เดือน

จึงไม่มีเหตุผลถ้าลูกจ้างทั่วประเทศจะไม่ได้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ที่เริ่มปรับเมื่อกลางปี 2555 ในพื้นที่ที่ค่าครองชีพสูงบางส่วน และปรับใช้ทั้งประเทศตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาในสมัยรัฐบาลเพื่อไทย จากที่ได้ประกาศรณรงค์หาเสียงไว้ ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากระดับค่าจ้างขั้นต่ำที่ 150-170 บาทต่อวัน แตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่ มาเป็นอัตราเดียว 300 บาททั่วประเทศ โดยจะคงอัตรานี้ไปอีก 3 ปี คือ ปี 2556-2558

 

กลับขึ้นด้านบน