เศรษฐกิจพอเพียงพลิกฟื้นชีวิต เกษตรกรไร้หนี้-กินอยู่ดีตลอดปีที่ดงกลาง จ.พิจิตร

เศรษฐกิจพอเพียงพลิกฟื้นชีวิต เกษตรกรไร้หนี้-กินอยู่ดีตลอดปีที่ดงกลาง จ.พิจิตร

เศรษฐกิจพอเพียงพลิกฟื้นชีวิต เกษตรกรไร้หนี้-กินอยู่ดีตลอดปีที่ดงกลาง จ.พิจิตร

รูปข่าว : เศรษฐกิจพอเพียงพลิกฟื้นชีวิต เกษตรกรไร้หนี้-กินอยู่ดีตลอดปีที่ดงกลาง จ.พิจิตร

ชาวดงกลาง อ.เมืองพิจิตร เป็นหนึ่งในชุมชนที่น้อมนำพระราชดำรัสเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ทำให้หลายครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่บางครอบครัวแทบไม่มีค่าใช้จ่ายประจำวัน

วันนี้ (19 ต.ค. 2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทุกวัน สุรินทร์ เพ็ชรัตน์ ชาวบ้านใน ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จะเก็บพืชผักที่ปลูกไว้บริเวณรอบบ้านมาทำอาหารกินในครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน

สุรินทร์ เล่าว่า เมื่อ 2 ปี ก่อน หน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศษฐกิจพอเพียง จึงแบ่งพื้นที่ที่มีอยู่ เป็นทั้งที่อยู่อาศัย ที่ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ ทำให้ทุกวันนี้มีอาหารกินตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องซื้อ ส่วนที่เหลือก็นำไปขาย ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตามลำดับ

ไม่ต่างกับครอบครับของ ใบเตย อิ่มอยู่ ชาวบ้านในตำบลเดียวกัน ที่พลิกพื้นที่จากเคยปลูกไม้ผลอย่างเดียวมาทำเกษตรแบบผสมผสาน จนวันนี้มีรายได้ จากการเก็บผัก ผลไม้ ออกจำหน่าย และมีรายได้ตลอดทั้งปี ไม่มีหนี้สินเหมือนเมื่อก่อนอีก

 

สำหรับพื้นที่ ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร ถือเป็นแหล่งธนาคารอาหารที่สำคัญของชาวบ้าน เพราะส่วนใหญ่ยึดถือแนวทางการทำการเกษตรแบบพอเพียงของในหลวง ซึ่งถึงแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสวรรคตแล้ว แต่พระราชดำรัสของพระองค์จะยังคงอยู่ และเชื่อว่าชาวบ้านจะนำแนวทางไปปฏิบัติสืบต่อให้กับเกษตรกรรุ่นหลังต่อไป

กลับขึ้นด้านบน