เลือก "ธานินทร์ กรัยวิเชียร" ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี

เลือก "ธานินทร์ กรัยวิเชียร" ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี

เลือก "ธานินทร์ กรัยวิเชียร" ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี

รูปข่าว : เลือก "ธานินทร์ กรัยวิเชียร" ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี

คณะองคมนตรีเลือกนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ทำหน้าที่ประธานองคมนตรีชั่วคราว หลัง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ต้องทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

วันนี้ (19 ต.ค.2559) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี จะทำหน้าที่เป็นประธานองคมนตรี (ชั่วคราว) หลังจากที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ต้องทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 24 และ 25 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

มาตรา 24 ระบุว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน และในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้

มาตรา 25 ระบุว่า ในกรณีที่ประธานองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ประธานองคมนตรี

นายวิษณุกล่าวว่า คณะองคมนตรีได้เลือกนายธานินทร์ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีชั่วคราวไปพลางก่อน และเมื่อ พล.อ.เปรม พ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้ว ก็จะกลับสู่ตำแหน่งประธานองคมนตรี โดยไม่ต้องมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะองคมนตรีประกอบด้วยองคมนตรีทั้งหมด 16 คน แต่เมื่อ พล.อ.เปรม ไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงทำให้เหลือคณะองคมนตรี 15 คน

ประวัตินายธานินทร์ กรัยวิเชียร

นายธานินทร์เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2470 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2520 และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ของไทย ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 8 ต.ค.2519 – 20 ต.ค.2520 ปัจจุบันยังเป็น กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และที่ปรึกษาพิเศษขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

  

กลับขึ้นด้านบน