กาแฟอราบิกาพระราชทานบ้านดอยช้าง จ.เชียงราย

กาแฟอราบิกาพระราชทานบ้านดอยช้าง จ.เชียงราย

กาแฟอราบิกาพระราชทานบ้านดอยช้าง จ.เชียงราย

รูปข่าว : กาแฟอราบิกาพระราชทานบ้านดอยช้าง จ.เชียงราย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีทรงงานอย่างหนัก เพื่อให้พสกนิกรภาคเหนือเลิกปลูกพืชยาเสพติดโดยใช้การปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย แหล่งปลูกฝิ่นในอดีตกลายเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลีซู บนดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ต่างเก็บเมล็ดกาแฟพันธุ์อราบิกาที่กำลังเริ่มสุกงอม ก่อนจะแปรรูปส่งขายในนามกาแฟดอยช้าง ซึ่งเป็นที่รู้จักไม่เฉพาะชาวไทย แต่ยังเป็นที่นิยมในต่างประเทศทั่วโลก จนสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมหาศาล

แต่ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 30 ปีก่อน ชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงทั้งลีซู อาข่า และจีนยูนนาน มีรายได้จากการลักลอบปลูกฝิ่น แม้ภาครัฐจะพยายามหามาตรการป้องกัน แต่ความยากจนของชาวบ้าน ทำให้พวกเขายังคงยึดอาชีพปลูกฝิ่น จนกลายเป็นแหล่งปลูกฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ก่อนจะได้รับพระมหากรุุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานกาแฟพันธุ์อราบิกา และพืชเมืองหนาวอื่นๆ เมื่อปี 2524

ไร่กาแฟที่ชาวบ้านบนดอยช้าง ปลูกทดแทนไร่ฝิ่น พลิกฟื้นแหล่งปลูกพืชเสพติดให้เป็นพืชเศรษฐกิจส่งออก ทำให้ชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คนรุ่นใหม่ในชุมชนได้เรียนหนังสือจนจบการศึกษา หลายคนนำวิชาความรู้มาต่อยอดและพัฒนาชุมชน เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมน้อมนำคำสอนมาปฏิบัติและถ่ายทอดแต่เด็กรุ่นใหม่ต่อไป

บนดอยช้าง นอกจากเป็นแหล่งปลูกกาแฟรสชาติดี เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแล้ว ยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาวหลายชนิด เช่น มะคาเดเมีย บ๊วย พลับ เชอรี่ ท้อ โดยเฉพาะมะระหวาน ซึ่งปลูกมากที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันบ้านดอยช้างมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 1,000 ครอบครัว ประกอบไปด้วยชนเผ่า 3 ชนเผ่า ลีซอ อาข่า จีนยูนนาน ชาวบ้านต่างสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

กลับขึ้นด้านบน