"สระสุวรรณชาด" พระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์

"สระสุวรรณชาด" พระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์

"สระสุวรรณชาด" พระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์

รูปข่าว : "สระสุวรรณชาด" พระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์ เมื่อครั้งพระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ไปสร้างสระสุวรรณชาด สำหรับการรักษาแบบธาราบำบัดให้สุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อต่อและโรคระบบประสาท

การใช้รอกพยุงตัวสุนัขว่ายน้ำครั้งละ 5 นาที จำนวน 4 ครั้ง เป็นวิธีการกายภาพบำบัด หรือการรักษาสุนัขด้วยธาราบำบัด ซึ่งเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการรักษาโรคสุนัขในกลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วิธีรักษานี้ส่งผลให้กระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อของสุนัขเคลื่อนไหวได้เต็มที่ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ซึ่งช่วยลดการบวมของเนื้อเยื่อสุนัขที่บาดเจ็บ หรือการฟกช้ำของกล้ามเนื้อหลังฝ่าตัด รวมถึงสุนัขที่ป่วยเป็นโรคกระดูกและข้อต่อ และโรคระบบประสาท

 

คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการออกแบบสระตามหลักวิชาการ และได้ใช้สระว่ายน้ำของสุนัขทรงเลี้ยงมาเป็นต้นแบบ พร้อมทั้งพระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่วยเสื้อคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ในการจัดสร้างสระแห่งนี้และพระราชทานชื่อสระว่า "สระสุวรรณชาด" ตามชื่อของคุณทองแดง โดยเริ่มเปิดรักษาสุนัขด้วยธาราบำบัดตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาที่มีต่อทุกชีวิตในผืนแผ่นดินไทย สร้างความซาบซึ้งให้กับประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข

พระองค์ยังพระราชทานเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เงินในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาและโครงการเพื่อช่วยเหลือสัตว์ต่างๆอีกนานับประการ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีให้ต่อทุกชีวิตเป็นแบบอย่างสำคัญในการน้อมนำมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนของเหล่าสัตวแพทย์

ปัจจุบันมีสุนัขที่ป่วยเป็นโรคกระดูกและข้อต่อ และโรคระบบประสาท รวมถึงสุนัขที่ต้องออกกำลังกายด้วยธาราบำบัดที่สระสุวรรณชาด ปีละเกือบ 8,000 ตัว ไม่เพียงช่วยรักษาชีวิตสุนัขให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ยังคลายความทุกข์ใจให้ผู้เลี้ยงสุนัข ด้วยทรงโปรดเลี้ยงสุนัขทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยผู้เลี้ยงสุนัข นำมาซึ่งโครงการอันมีคุณูปการต่อสัตว์น้อยใหญ่

กลับขึ้นด้านบน