ทุนปริญญาเอก “กาญจนาภิเษก” จากพระมหากรุณาธิคุณฯ ต่อยอด เป็นงานวิจัยช่วยคนไทยลดเสี่ยงแพ้ยา

ทุนปริญญาเอก “กาญจนาภิเษก” จากพระมหากรุณาธิคุณฯ ต่อยอด เป็นงานวิจัยช่วยคนไทยลดเสี่ยงแพ้ยา

ทุนปริญญาเอก “กาญจนาภิเษก” จากพระมหากรุณาธิคุณฯ ต่อยอด เป็นงานวิจัยช่วยคนไทยลดเสี่ยงแพ้ยา

จากทุนการศึกษา “กาญจนาภิเษก” เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครองสิริราชสมบัติ 50 ปี ถึงวันนี้ผู้รับทุนรุ่นแรกยังซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อยอดเป็นงานวิจัยป้องกันโรคสตรีเวนจอนสันซินโดรมช่วยคนไทยลดเสี่ยงแพ้ยา

รูปข่าว : ทุนปริญญาเอก “กาญจนาภิเษก” จากพระมหากรุณาธิคุณฯ ต่อยอด เป็นงานวิจัยช่วยคนไทยลดเสี่ยงแพ้ยา

วันนี้ (20 ต.ค. 2559) รศ.ภก.ชลภัทร สุขเกษม หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คือผู้ที่ได้รับทุน “ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก” รุ่นแรก ในปี 2541 เพราะมีความสามารถพิเศษด้านเภสัชศาสตร์และงานวิจัยที่เป็นเลิศ

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเป็นทุนการศึกษาของภาครัฐ จัดทำในช่วง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และด้วยความซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รศ.ภก.ได้ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทำงานถวายพระองค์ผ่านการวิจัยจนได้วิธีป้องกันการเกิดโรคสตรีเวนจอนสันซินโดรม ช่วยคนไทยลดเสี่ยงต่อการแพ้ยา จนเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ

ห้องตรวจโรคเล็กๆ แห่งนี้ เป็นห้องประจำของ รศ.ภก.ชลภัทร ที่ใช้ทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยแพ้ยาจนป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคสตีเวนจอนสันซินโดรม โดยจากสถิติพบว่าในปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคดังกล่าวจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการตลอดชีวิต เป็นต้น

งานวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จนสามารถผ่านข้ามชั้นสู่การเรียนปริญญาเอกจนจบการศึกษา ถูกนำมาต่อยอดรักษาผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยาขั้นรุนแรง ลดการเกิดความสูญเสียในผู้ป่วยได้ไม่น้อย

ไม่เพียงเท่านี้ ผลงานอันโดดเด่นยังทำให้ทั่วโลกรับรองการทำงาน และยกย่องให้ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียน ที่นำร่องวิธีการตรวจพันธุกรรมก่อนการรับยา

ความภาคภูมิใจ มิใช่เพียงเป็นผู้ได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านจนได้เป็นนักเรียนทุน แต่การต่อยอดนำวิชาความรู้ที่ได้มารักษาผู้ป่วย ลดการสูญเสียทั้งคน และเงิน ในการรักษาโรค กลับเป็นเรื่องที่ทำให้ รศ.ภก.ชลภัทร ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ และพร้อมนำคำพ่อสอน ให้รู้จักขยันหมั่นเพียร และอดทน เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน