คสช.ตั้ง กอร.รส.บูรณาการร่วมรองรับประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

คสช.ตั้ง กอร.รส.บูรณาการร่วมรองรับประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

คสช.ตั้ง กอร.รส.บูรณาการร่วมรองรับประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

รูปข่าว : คสช.ตั้ง กอร.รส.บูรณาการร่วมรองรับประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ

คสช.สั่งเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมากราบถวายสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.2559 พร้อมตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช.ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กำชับทุกหน่วยงานต้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างดีที่สุด จึงมอบหมายให้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช.จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) โดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมปฏิบัติและประสานบูรณาการกับทุกภาคส่วน

พร้อมกำชับการอำนวยความสะดวกตั้งแต่การรับ-ส่ง การจัดลำดับในการเข้าถวายสักการะ การแจกจ่ายสิ่งของ อาหารและน้ำดื่มของทั้งภาครัฐ เอกชนและผู้มีจิตอาสา การรักษาพยาบาล ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น เช่น ห้องสุขา หรือที่ทิ้งขยะ รวมทั้งที่พักแรมค้างคืนในกรณีจำเป็นและที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับได้ ซึ่งแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ให้เริ่มปฏิบัติและปรับพัฒนาขึ้นตามลำดับ

โดยในวันที่ 28 ต.ค.2559 ประเมินว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบพระมหาราชวังและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเตรียมการที่จะอำนวยความสะดวกไว้แล้วในระดับหนึ่ง

มีรายงานว่า คสช.ได้จัดกำลังทหารดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพิ่มเติม รวมกำลังทหารดูแลในพื้นที่ 200 กองร้อย หรือกว่า 20,000 นาย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกำลังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ดูแลในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร

กลับขึ้นด้านบน