พลิกปมข่าว : ราชาผู้ทรง (ทำ) ธรรม

พลิกปมข่าว : ราชาผู้ทรง (ทำ) ธรรม

พลิกปมข่าว : ราชาผู้ทรง (ทำ) ธรรม

รูปข่าว : พลิกปมข่าว : ราชาผู้ทรง (ทำ) ธรรม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาเศรษฐกิจของไทยแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างพอเพียง แนวคิดและทฤษฎีนี้ได้รับการยอมรับในระดับโลก และในประเทศไทยก็ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในภาพใหญ่ของไทย

กลับขึ้นด้านบน