นักสะสมแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9

นักสะสมแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9

นักสะสมแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9

สิ่งของที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ อย่างชุดตราไปรษณียากรชุดประวัติศาสตร์ "99 ล้าน ถวายไท้องค์ราชัน" ที่มีผู้ครอบครองเพียง 99 คนและแสตมป์สยามชุดแรกตั้งแต่ปี 2490 ที่คงไม่สามารถประเมินค่าได้

รูปข่าว : นักสะสมแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9

นายชุณห์ คชพัชรินทร์ อายุ 80 ปี นักสะสมมืออาชีพ บอกถึงความประทับใจที่ได้เป็นหนึ่งใน 99 คนที่ได้ซื้อชุดตราไปรษณียากร ชุดประวัติศาสตร์ "99 ล้าน ถวายไท้องค์ราชัน" ราคาชุดละ 1 ล้านบาท เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกตั้งแต่ปี 2555 โดยทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

เช่นเดียวกับนายสมชาย แสงเงิน อายุ 50 ปี ซึ่งสะสมแสตมป์มาตั้งแต่อายุ 8 ปี ตอนนี้มีอยู่นับ 10,000 ดวง สมุดแสตมป์ประมาณ 200 กว่าเล่ม โดยที่ผ่านมาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ ตั้งแต่ชุดสยามชุดแรก คือปี 2490 และติดตามมาทุกชุดที่ทางไปรษณีย์ไทยได้จัดทำและเคยนำแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปประกวดในงานแสดงตราไปรษณียากรโลกจนได้รับเหรียญทอง เมื่อปี 2550

ด้านนายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดตราไปรษณียากร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่าทางไปรษณีย์ไทยยังเตรียมจัดทำแสตมป์ในหลวงเป็นที่ระลึกและเพื่อแสดงความอาลัย โดยจะประทับตราวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะจัดทำจำนวน 9,999,999 ดวง ดวงละ 1 บาท แจกให้กับประชาชนฟรีทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นแสตมป์ที่ประเมินค่าไม่ได้ เบื้องต้นจะผลิตให้ทันในเดือนธันวาคม 2559

กลับขึ้นด้านบน