พระกระยาหารที่เรียบง่ายของพระราชา เรื่องเล่าจากอดีตหัวหน้าห้องเครื่อง

พระกระยาหารที่เรียบง่ายของพระราชา เรื่องเล่าจากอดีตหัวหน้าห้องเครื่อง

พระกระยาหารที่เรียบง่ายของพระราชา เรื่องเล่าจากอดีตหัวหน้าห้องเครื่อง

รูปข่าว : พระกระยาหารที่เรียบง่ายของพระราชา เรื่องเล่าจากอดีตหัวหน้าห้องเครื่อง

อดีตฝ่ายหัวหน้าห้องเครื่อง กองมหาดเล็ก พระตำหนักจิตรลดา เล่าเรื่องราวพระกระยาหาร ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นไปตามหลักความเรียบง่าย

การจัดอาหารขึ้นโต๊ะเสวย ในฐานอดีตหัวหน้าห้องเครื่องอาหารฝรั่ง ประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน้าที่กว่า 40 ปี ของนายชุมพล มัจฉา อายุ 65 ปี อดีตหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่อง กองมหาดเล็ก พระตำหนักจิตรลดา

 

 

นายชุมพลสืบสารการเป็นหัวหน้าห้องเครื่องสมัย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์แม้ขณะนี้เกษียณอายุราชการแล้วแต่นายชุมพล เล่าเรื่องราวในอดีตที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทว่า พระกระยาหาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปด้วยความเรียบง่าย ประชาชนทานอย่างไร เครื่องเสวยของพระองค์ก็ไม่ต่างกัน พระองค์ไม่ทรงโปรดอาหารใดพิเศษ และจะเสวยตามที่เจ้าหน้าที่ประกอบเครื่องเสวยถวาย แต่ที่เสวยได้มากเป็นพิเศษ จะเป็นจำพวกผักน้ำพริก อาหารอ่อนแบบฝรั่ง เช่นซุปข้น และเมนูปลาต่างๆ ที่จะเสวยได้ง่าย

 

 

หลังจากเกษียณ อดีตหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่อง กลับมาใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ ที่พระองค์ สอนไว้ กับมารดา ที่บ้าน ต.ท่าระหัด อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี ริมแม่น้ำท่าจีนโดยยึดหลัก ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย เพราะผักผลไม้สามารถปลูกได้เอง และเก็บเกี่ยวมาทานได้ในแต่ละมื้อ

กลับขึ้นด้านบน