ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ จชต. มอบนโยบาย-แนวทางปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ จชต. มอบนโยบาย-แนวทางปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ จชต. มอบนโยบาย-แนวทางปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่

รูปข่าว : ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ จชต. มอบนโยบาย-แนวทางปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่

ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบนโยบายและแนวทางปฎิบัติงานในปี 2560 เพิ่มมาตรการเข้มงวดด้านการข่าว และบูรณาการกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่

วันนี้(21 ต.ค.2559) พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งแรก หลังรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยมีนโยบายลงพื้นที่ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกมีกำหนดที่จะรับฟังบรรยายสรุป จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มในพื้นที่ รวมถึงสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ และแผนการปฏิบัติงานในปี 2560 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมการบูรณาการของหน่วยงานที่ดูแลกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำนักข่าวกรอง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

กลับขึ้นด้านบน