"คณะมโนราห์" ร่วมสืบสานศิลปะแดนใต้ตามพระราชดำรัสในหลวง

"คณะมโนราห์" ร่วมสืบสานศิลปะแดนใต้ตามพระราชดำรัสในหลวง

"คณะมโนราห์" ร่วมสืบสานศิลปะแดนใต้ตามพระราชดำรัสในหลวง

รูปข่าว : "คณะมโนราห์" ร่วมสืบสานศิลปะแดนใต้ตามพระราชดำรัสในหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดการแสดงมโนราห์เป็นอย่างมาก ขณะที่ขุนอุปถัมภ์นรากร บรมครูด้านการแสดงมโนราห์ของภาคใต้ มีโอกาสแสดงต่อหน้าพระพักตร์หลายครั้ง สร้างความภูมิใจให้กับลูกหลานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งใจสืบสานการแสดงมโนราห์ให้คงอยู่สืบไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

กลับขึ้นด้านบน