หลายภาคส่วน จัดกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า”

หลายภาคส่วน จัดกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า”

หลายภาคส่วน จัดกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า”

รูปข่าว : หลายภาคส่วน จัดกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า”

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ (21 ต.ค.2559) นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนางสาวอุไรวรรณ สมสมัย ผู้จัดการอุทยานเฉลิมพระเกียติร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 72 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงคุณูปการแก่บ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นแบบอย่างในความกตัญญูและความรัก ที่ทรงมีต่อพระชนนี

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม "น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม" ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยในปีนี้มีการจัดนิทรรศการ "70 ปีครองราชย์พระอัจฉริยภาพพ่อหลวง" และ นิทรรศการ "ความรักต่อพระมารดาขององค์ราชายอดกตัญญู " จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

ขณะที่ พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อตำรวจตระเวนชายแดน โดยทรงห่วงใยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่สม่ำเสมอ พร้อมพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติภารกิจมาโดยตลอด

ที่ จ.เชียงราย ได้จัดขบวนเครื่องสักการะตามแบบประเพณีล้านนา จาก 18 อำเภอ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 116 บริเวณพระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน และกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เช่นเดียวกับที่ จ.พะเยา ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

นอกจากนี้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา จะเปิดพระตำหนักสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน