ผู้ว่าฯ ธปท.เตือนคนไทยทำหน้าที่ของตัวเองขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน

ผู้ว่าฯ ธปท.เตือนคนไทยทำหน้าที่ของตัวเองขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน

ผู้ว่าฯ ธปท.เตือนคนไทยทำหน้าที่ของตัวเองขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน

รูปข่าว : ผู้ว่าฯ ธปท.เตือนคนไทยทำหน้าที่ของตัวเองขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตือนสติคนไทยทำหน้าที่ของตัวเอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน

วันนี้ (21 ต.ค.2559) นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ เดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า เศรษฐกิจโลกขณะนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าขยายตัวต่ำเกินไป และเป็นเวลายาวนานเกินไป ซึ่งไม่ต่างจากเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องปฏิรูปปัญหาหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา และยังต้องเผชิญความท้าทายจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำนานเกินไป และมีผู้ได้ประโยชน์น้อยเกินไป แต่คนไทยโชคดีที่มีหลักคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงงานอย่างหนักตลอดการครองราชย์ 70 ปี โดยพระบรมราโชวาชในโอกาสต่างๆ ได้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาให้เกิดความเจริญนั้น ต้องตั้งใจ เพียรพยายาม และอดทนทำหน้าที่อย่างดี ไม่ต้องรีบเร่งกระหายสิ่งใหม่เกินไป เพื่อให้แต่ละคนเจริญ มีความปลอดภัย และความสุข แม้ขณะนี้บรรยากาศประเทศจะยังโศกเศร้า ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านบริโภคชะลอตัว แต่การฟื้นตัวกลับมาเร็วของตลาดเงินตลาดทุน อาจสะท้อนความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจประเทศทั้งจากนักลงทุนในและต่างประเทศ

กลับขึ้นด้านบน