พระองค์โสมฯ ทรงทอดไก่ประทานประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ

พระองค์โสมฯ ทรงทอดไก่ประทานประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ

พระองค์โสมฯ ทรงทอดไก่ประทานประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ

รูปข่าว : พระองค์โสมฯ ทรงทอดไก่ประทานประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นการส่วนประองค์ ทรงประกอบอาหารไก่ทอด เพื่อประทานแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

วันนี้ (21 ต.ค.2559) เวลา 15.16 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สภากาชาดไทย ทรงประกอบอาหารไก่ทอด เพื่อประทานแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจอดรถอยู่ ณ ประตูวิเศษชัยศรี ทางเข้าพระบรมมหาราชวัง โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงทอดไก่หมักทรงเครื่องสำหรับห่อกับข้าวเหนียว ซึ่งจะประทานวันละ 5,000 ห่อ ในเวลา 11.00-13.00 น. และรอบบ่าย เวลา 15.00-18.00 น. ทุกวัน ที่ผ่านมาได้ทำข้าวเหนียวไก่ทอดแจกไปแล้วจำนวน 22,000 ห่อ และจะยังทำแจกต่อไปจนถึงวันที่ 28 ตุลาคมนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน