พระบรมราโชวาทด้านการเกษตรให้กับนิสิต ม.เกษตรฯ

พระบรมราโชวาทด้านการเกษตรให้กับนิสิต ม.เกษตรฯ

พระบรมราโชวาทด้านการเกษตรให้กับนิสิต ม.เกษตรฯ

รูปข่าว : พระบรมราโชวาทด้านการเกษตรให้กับนิสิต ม.เกษตรฯ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่คนไทยยึดถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ จำนวนไม่น้อยเกิดขึ้นในวันพระราชทานปริญญาบัตร เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพระบรมราโชวาทหลายครั้งแรกกลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นแรกจำนวน 56 คน ในวันที่ 25 พ.ค.ปี 2493 ทรงมีพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า "ประเทศของเรานั้น เป็นที่รู้จักทั่วไปว่า อุดมด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ ฉะนั้นถ้าช่วยกันนำทรัพย์เหล่านี้มาใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็จะช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งของบ้านเมือง" นับเป็นสิ่งที่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยึดมั่นเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมเนื่องจากเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ พระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2517 มีใจความหนึ่งว่า "การพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป" เป็นจุดเริ่มตั้นของแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 48 ปี โดยครั้งสุดท้ายคือเมื่อปี 2541

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 - 26 และ 28 - 29 ตุลาคมนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะอัญเชิญภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อให้บัณฑิตได้ร่วมแสดงความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และยึดถือเป็นต้นแบบในการออกไปทำงานเพื่อประเทศชาติ ตามความหมายที่ว่า เกษตรศาสตร์คือศาสตร์แห่งแผ่นดิน

 

 

กลับขึ้นด้านบน