ประชาชนนำพระบรมฉายาลักษณ์เข้ากรอบประดับบ้าน

ประชาชนนำพระบรมฉายาลักษณ์เข้ากรอบประดับบ้าน

ประชาชนนำพระบรมฉายาลักษณ์เข้ากรอบประดับบ้าน

รูปข่าว : ประชาชนนำพระบรมฉายาลักษณ์เข้ากรอบประดับบ้าน

แม้หลายคนจะพูดถึงพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าเป็นภาพที่มีทุกบ้าน แต่ความต้องการเก็บสะสมภาพมงคลของพระองค์ท่านไม่ได้สิ้นสุด หลายคนนำไปเข้ากรอบประดับบ้าน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ชาครีย์ ดุลยธรรมาภิรมย์ แกะห่อพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หลังจากเก็บไว้นานกว่า 10 ปี ในสมัยนั้น ภาพนี้พิมพ์จากภาพวาดฝีมืออาจารย์สนิท ดิษฐพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ เมื่อปี 2532 จึงเตรียมใส่กรอบทอง ประดับผนังบ้านพักเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นับตั้งแต่การเสด็จสวรรคต ลูกค้ามากกว่าร้อยละ 80 หันมาใช้บริการนำภาพรัชกาลที่ 9 มาเข้ากรอบ แทนภาพประเภทอื่นๆ ราคาเริ่มตั้งแต่ 200 บาท จนถึงนับแสนบาทตามขนาดและคุณภาพกรอบที่มาจากวัสดุที่ทำในไทย และนำเข้า

บางคนเลือกที่จะใช้บริการร้านล้างอัดภาพแทนบางร้านเตรียมไฟล์ภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ในหลายอิริยาบท อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้เลือก อัดขยาย และเข้ากรอบในเวลาไม่นาน พระบรมฉายาลักษณ์ได้กลายเป็นของขวัญมงคลให้ครอบครัวและมิตรสหายแทนของขวัญประเภทอื่น หรือบางคนอัดจำนวนมากนำไปเผื่อแผ่ให้กับหลายคน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงนี้

ร้านล้างอัดภาพย่านลาดพร้าว ต้องสำรองวัสดุอุปกรณ์และกระดาษอัดภาพเพิ่มอีกเท่าตัวโดยไม่ปรับราคา แม้พสกนิกรอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าต่อการสวรรคต แต่พระบรมสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ จะเป็นเสมือนสิ่งแทนพระองค์ ที่พสกนิกรจะจารึกไว้ในใจตลอดไป

กลับขึ้นด้านบน