เตรียมออกเกณฑ์ประเมินมูลค่าความเสียหายคดีจำนำข้าวรายบุคคล

เตรียมออกเกณฑ์ประเมินมูลค่าความเสียหายคดีจำนำข้าวรายบุคคล

เตรียมออกเกณฑ์ประเมินมูลค่าความเสียหายคดีจำนำข้าวรายบุคคล

รูปข่าว : เตรียมออกเกณฑ์ประเมินมูลค่าความเสียหายคดีจำนำข้าวรายบุคคล

กระทรวงพาณิชย์เตรียมประชุมกับกระทรวงยุติธรรมพิจารณาหลักเกณฑ์ประเมินมูลค่าความเสียหายคดีโครงการรับจำนำข้าวรายบุคคล ปลายเดือนนี้ พร้อมร่างหนังสือเตือนจำเลยคดีเรียกค่าเสียหายทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หลังส่งจดหมายและปิดประกาศรับทราบคดีแล้ว

วันนี้ (23 ต.ค.2559) นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามการชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินการส่งจดหมายเรียกค่าเสียหายคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมพวก 20,000 ล้านบาท จำเลยได้รับจดหมายแล้ว 4 คน และไม่มีผู้รับ ต้องปิดหมายเรียก 2 คน พร้อมเตรียมร่างหนังสือเตือนให้ชดใช้ค่าเสียหายและส่งให้กรมบังคับคดีดำเนินการ หากจำเลยเพิกเฉย และไม่ยื่นอุทธรณ์ตามสิทธิ์ รวม 45 วัน

ส่วนการเรียกค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าวจากข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง อีกร้อยละ 80 นั้น กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นดำเนินการ คาดว่าจะนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปลายเดือนนี้ โดยระหว่างนี้ กรมฯ กำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานลำดับเหตุการณ์ และคำสั่งจากนโยบายดังกล่าว เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมประชุม

นางดวงพร กล่าวว่า คดีดังกล่าวมีข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมาก แต่การพิจารณาความผิดและประเมินมูลค่าความเสียหายรายบุคคล อาจทำได้ยากกว่าและอ่อนไหวมากกว่าคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ เนื่องจากเป็นการพิจารณาความผิดจากการทำตามคำสั่งนโยบาย ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะกำหนดหลักเกณฑ์การวินิจฉัยอีกครั้ง แต่ยืนยันว่าผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ จะได้รับความเป็นธรรม

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว สรุปค่าเสียหายจากความประมาทเลินเล่อในการบริหารโครงการของอดีตนายกรัฐมนตรี ต้องรับผิดชอบ 35,700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมด 178,000 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน