โครงการแก้มลิงบึงหนองบอน แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออก

โครงการแก้มลิงบึงหนองบอน แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออก

โครงการแก้มลิงบึงหนองบอน แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออก

รูปข่าว : โครงการแก้มลิงบึงหนองบอน แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออก

บึงรับน้ำหนองบอน แก้มลิงพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตประเวศ สวนหลวงและพระโขนง โดยใช้เวลา 1-2 วันในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ จากเดิมที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์

พื้นที่เขตประเวศ สวนหลวงและพระโขนง มักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากกายภาพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและหากมีน้ำเหนือไหลบ่าลงมาสมทบจะยิ่งส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยย่านดังกล่าว ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ หรือบางพื้นที่เป็นเดือน กว่าที่จะระบายน้ำออกได้ทั้งหมด

แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชาสามารถเห็นทางแก้ปัญหา โดยการกำหนดให้พื้นที่ 644 ไร่ภายในบึงหนองบอน เขตประเวศ เป็นบึงรับน้ำขนาดใหญ่ หรือแก้มลิงของพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก และเมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้น พื้นที่แห่งนี้สามารถรับน้ำได้กว่า 5,000,000 ลูกบาศก์เมตรจากคลองหนองบอนและคลองมะขามเทศ โดยใช้เวลาระบายน้ำท่วมขังได้เพียง 1-2 วัน

 

บึงหนองบอน ไม่เพียงเป็นแก้มลิงที่ใช้สำหรับช่วงหน้าฝนเท่านั้น แต่พื้นที่บางส่วนยังถูกพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะและเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เป็นการเพิ่มประโยชน์ของการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่รับน้ำหรือกักเก็บน้ำฝนชั่วคราว

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพสกนิกร ทางกรุงเทพมหานครจึงน้อมนำแนวทางพระราชดำริ เตรียมขยายผลจัดหาพื้นที่แก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยรอบในอนาคตรองรับอีก 6 แห่ง

กลับขึ้นด้านบน