นายกฯ แถลงการณ์เนื่องในวันสหประชาชาติ ชูเศรษฐกิจพอเพียง

นายกฯ แถลงการณ์เนื่องในวันสหประชาชาติ ชูเศรษฐกิจพอเพียง

นายกฯ แถลงการณ์เนื่องในวันสหประชาชาติ ชูเศรษฐกิจพอเพียง

รูปข่าว : นายกฯ แถลงการณ์เนื่องในวันสหประชาชาติ ชูเศรษฐกิจพอเพียง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงเนื่องในวันสหประชาชาติ ยืนยันความเข้มแข็ง ในฐานะสมาชิกมาตลอด 70 ปี พร้อมย้ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (24 ต.ค.2559) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผยแพร่คำแถลงเนื่องในวันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ย้ำถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่ขององค์การสากลระหว่างประเทศ เพื่อบรรเทาทุกข์และแก้ไขปัญหาของโลกจรรโลงสันติภาพและความมั่นคง ปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสร้างเสริมความเจริญรุ่งเรืองแก่มวลมนุษยชาติ

โดยไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติตลอด 70 ปี พึงปฏิบัติและร่วมมือในทุกบทบาท อย่างแข็งขันและสร้างสรรค์ พร้อมยืนยันใน 3 ประเด็นที่ต้องบรรลุเป้าหมาย คือการสร้างหุ้นส่วนที่กว้างขวางในเวทีโลก การส่งเสริมความร่วมมือ และการแบ่งปันแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะเดินหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างแรงผลักดันสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้

จากรายงานรับทราบว่าการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินั้น ประธานสมัชชาสหประชาชาติ พร้อมประเทศสมาชิก 193 ประเทศ ได้ยืนสงบนิ่งและกล่าวถวายคำไว้อาลัย นับว่านานาประเทศล้วนประจักษ์ ในพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนา และมีอีกหลายประเทศที่กล่าวถวายการยกย่องว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นผู้นำอย่างแท้จริง

ขณะเดียวกัน มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลกได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้พร้อมกับแสดงความขอบคุณไทย เช่น ติมอร์ เลสเต, อินโดนีเซีย, ลาว, อัฟกานิสถาน, เลโซโท, ซิมบับเว และนิคารากัว ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

กลับขึ้นด้านบน