"เพื่อไทย" เรียกร้องรัฐบาลหยุดใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติกับ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"

"เพื่อไทย" เรียกร้องรัฐบาลหยุดใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติกับ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"

"เพื่อไทย" เรียกร้องรัฐบาลหยุดใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติกับ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"

รูปข่าว : "เพื่อไทย" เรียกร้องรัฐบาลหยุดใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติกับ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"

รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเรียกร้องรัฐบาลยุติการบังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ กรณีออกคำสั่งทางปกครอง เรียกคืนความเสียหายในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีรวม 35,000 ล้านบาท

หลังนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามในคำสั่งทางปกครองส่งถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อชดใช้ค่าเสียหายจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวกว่า 35,717 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539

นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องร่วมแรงร่วมใจ ผนึกกำลังความคิดและสติปัญญาโดยวิถีทางแห่งอารยชน เพื่อช่วยเหลือให้อดีตนายกรัฐมนตรี รอดพ้นจากการถูกกระทำ และตกเป็นเครื่องมือของการทำลายล้างบนความแตกแยกของสังคมไทย อย่างหลากหลายรูปแบบ

รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการสร้างเงื่อนไข และบังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ ทำลายประชาธิปไตยและนิติรัฐ พร้อมกับยืนยันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการบริหารประเทศ และดำเนินนโยบายรับจำนำข้าว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชาวนา แต่กลับต้องมาถูกดำเนินคดี

กลับขึ้นด้านบน