ศตส.เตรียมประชุมวางแผนรองรับประชาชนกราบถวายบังคับพระบรมศพ

ศตส.เตรียมประชุมวางแผนรองรับประชาชนกราบถวายบังคับพระบรมศพ

ศตส.เตรียมประชุมวางแผนรองรับประชาชนกราบถวายบังคับพระบรมศพ

รูปข่าว : ศตส.เตรียมประชุมวางแผนรองรับประชาชนกราบถวายบังคับพระบรมศพ

กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ประเมินภาพรวมการดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ ขณะที่ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ เตรียมเรียกประชุมวางแผนรองรับประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ

วันนี้ (24 ต.ค.2559) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการ ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) เตรียมเรียกทุกฝ่ายประชุมในวันพุธที่ 26 ตุลาคมนี้ เพื่อวางแผนการปฏิบัติ สำหรับการเปิดให้ประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าประชาชนจะมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน และจำเป็นต้องปรับแผนให้สอดรับกับการดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดได้จัดระบบนำประชาชนเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้โอกาสผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตาม สามารถเดินทางมาได้ และจำนวนที่จัดไว้ ก็สามารถปรับให้ตรงกับสถานการณ์จริงได้ โดยไม่ได้จำกัดสิทธิ์ของประชาชน

เลขานุการ ศตส.กล่าวว่า จากการปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนั้น ศตส. และกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) รวมถึงกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร (กอร.กทม.) และผู้แทนทุกหน่วยงาน ได้ปรับการปฏิบัติหลายส่วนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น อาทิ เพิ่มรถและเรือรับ-ส่งประชาชน,การปรับแผนจราจร, การระบายประชาชนเข้า-ออกพื้นที่, การตรวจตรากลุ่มมิจฉาชีพ และบูรณาการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมไปถึงการจัดระเบียบเรื่องอาหาร-เครื่องดื่ม และการรักษาความสะอาด

ขณะที่ พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะดูแลภาพรวมการทำงานของ กอร.รส. กล่าวว่า ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา การดูแลความเรียบร้อยมีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก แต่ยังสามารถบริหารจัดการได้ พร้อมชื่นชมแพทย์ทหารทำงานได้ดี แม้จะรับภาระหนัก พร้อมกันนั้นยังกล่าวย้ำถึงข้อห่วงใยกรณีเด็กพลัดหลง และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว จึงแนะนำให้ผู้ปกครองเขียนชื่อบุตรหลานไว้ป้องกันการพลัดหลง และให้สูงอายุพกยาประจำตัวไว้ เพื่อง่ายต่อการรักษาของแพทย์

กลับขึ้นด้านบน