โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

รูปข่าว : โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การขาดแคลนครูอาจทำให้เด็กหลายคนขาดโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา แต่กว่า 20 กว่าปีข้อจำกัดหมดไปด้วยครูตู้ที่พระองค์พระราชทานให้ ร.ร.วังไกลกังวล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่ง มีผลการศึกษาที่ดีขึ้น

กิจกรรมของห้องเรียนภาษาต่างประเทศ ร.ร.วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรูปแบบการเรียนรู้ ที่ถูกบันทึกไว้ ถ่ายทอดผ่านทางระบบ "การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" หรือ "ครูตู้" โครงการในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระบบการศึกษาทางไกลฯ ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี มุ่งหวังแก้ปัญหาขาดแคลนครู สร้างความเสมอภาคให้กับเยาวชน

โดย ร.ร.วังไกลกังวล เป็นแม่ข่าย ถ่ายทอดการเรียนการสอน 12 ชั้นปี รวมถึงการศึกษาสายอาชีพ , ภาษาต่างประเทศ และ อุดมศึกษา รวม 15 ช่อง ผ่านสัญญาณดาวเทียม ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ ไม่เพียงเตรียมการสอนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ที่ยากกว่า คือครู ร.ร.วังไกลกังวล ต้องเตรียมเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งประเทศ ถือเป็นความท้าทาย ที่ครูทุกคนต่างเต็มใจ สนองงาน "การศึกษาพระราชทาน"

การศึกษาด้านอาชีพยังเป็นอีกแนวทางพระราชดำริ นำไปสู่การจัดตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล" นอกจากหลักสูตรปริญญาวิชาชีพ ยังรวมถึงการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน เพียงชั่วโมงละ 1 บาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานต่อยอดการศึกษาสู่การมีงานทำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

กระทรวงศึกษาธิการประเมินผลจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาด้วยระบบนี้ 15,369 แห่ง ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู, ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น ค่าเฉลี่ยการสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ใน 5 กลุ่มสาระวิชา สูงขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา นักเรียนยังสามารถต่อยอดการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ จนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต บรรลุตามพระราชปณิธานที่ทรงพระราชทาน แนวทางพระราชดำริ "ครูตู้" ให้กับการศึกษาไทย

 

กลับขึ้นด้านบน