นักเรียนทุนอานันทมหิดลสืบสานพระราชปณิธาน ร.9

นักเรียนทุนอานันทมหิดลสืบสานพระราชปณิธาน ร.9

นักเรียนทุนอานันทมหิดลสืบสานพระราชปณิธาน ร.9

รูปข่าว : นักเรียนทุนอานันทมหิดลสืบสานพระราชปณิธาน ร.9

ทุนอานันทมหิดล เป็นทุนการศึกษาให้เปล่าที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ผู้ได้รับทุนหลายคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กลับมาไทยหลังจบการศึกษาปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการขั้นสูงที่ตอบแทนพระคุณแผ่นดิน และสานต่อพระราชปณิธาน

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งพระราชทานทุนภูมิพลและปริญญาบัตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของ รศ.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ กลายเป็นหางเสือชีวิต จากนักเรียนเรียนดีสู่นักวิชาการด้านการตลาดแถวหน้าของประเทศ โดยใจความในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้บัณฑิต เห็นความสำคัญของศรัทธา เพราะศรัทธาตั้งต้นจะทำให้เราเห็นประโยชน์และคุณค่างานที่เราทำ และจะทำสิ่งนั้นออกมาจากใจจนเกิดความมุ่งมั่นและพากเพียรให้ประสบความสำเร็จ

หลักคิดนี้ทำให้ รศ.กฤตินี มุ่งมั่นศึกษา จนได้รับทุนอานันทมหิดล สำเร็จปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ก่อนริเริ่มทฤษฎีธุรกิจพอเพียง แนวคิดการทำธุรกิจและการตลาดแบบส่งประโยชน์ และความสุขถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน

ความรู้ความสามารถในสาขานี้เป็นที่ต้องการของบริษัทเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ แต่ รศ.กฤตินี เลือกที่จะเดินทางกลับแผ่นดินเกิด และตอบแทนคุณแบ่งปันวิชาความรู้ และประโยชน์ให้ผู้อื่นตามพระราชปณิธาน โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาการตลาดที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เช่นเดียวกับอาจารย์นาวิน เยาวพลกุล กล่าวว่า การได้รับพระราชทานทุนนับเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต แม้ทุนจะไม่มีข้อผูกมัดและเงื่อนไข แต่ก็เลือกที่จะเดินทางกลับมาทำงานเป็นอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควบคู่กับงานนักแสดง เพื่อเผยแผ่การประยุกต์ใช้พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากแวดวง นักแสดง และนักวิชาการแล้ว นักเรียนทุนอานันทมหิดลบางส่วน ยังมีโอกาสก้าวขึ้นทำหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญของประเทศ อย่างวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย บอกเล่าความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ต่อสายพระเนตรอันยาวไกลในการสร้างนักวิจัย นักวิชาการให้ประเทศ แม้หลายครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับข้อเสนอให้เปลี่ยนเงื่อนไขให้ผู้รับทุนต้องกลับมาใช้ทุนตามจำนวนปีที่ศึกษา 2 เท่า แต่ทรงไม่เปลี่ยนแปลง ก่อนหยิบยกพระบรมราโชวาทบางตอนเตือนให้คนไทย ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้สมกับที่พระองค์ทรงงานหนักมาตลอด 70 ปี เพื่อให้ประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า แม้ขณะนี้บรรยากาศประเทศจะยังโศกเศร้า ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านบริโภคชะลอ แต่ขอให้ทกุฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน