ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ช่วยเด็กยากจนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ช่วยเด็กยากจนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ช่วยเด็กยากจนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

รูปข่าว : ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ช่วยเด็กยากจนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

"การให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กและเยาวชนที่ยากจนให้เท่าเทียมกัน" เป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จุดเริ่มต้นของการสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ใน 10 จังหวัดภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเรียนและทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 เมื่อปี พ.ศ.2514 สร้างความปลาบปลื้มให้แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 บ้านกอก ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เพราะกว่า 40 ปีที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ขยายโอกาสให้เด็กยากจนในชนบทมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา

 


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2478 แต่ถูกวาตภัยพัดถล่มเสียหาย จึงย้ายไปเรียนภายในศาลาวัดบ้านโคกใน พ.ศ.2480 ก่อนได้รับทุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ขณะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ มีคณะกรรมการระดับท้องถิ่นร่วมคัดเลือกนักเรียนก่อนเข้าศึกษา ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนจะอยู่กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีปัญหา พ่อแม่หย่าร้าง หรือ มีปัญหาอาชกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมสอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเป็นหลักในการดำรงชีวิต

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งใน 10 จังหวัด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อขยายโอกาสแก่เด็กยากจนได้มีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ทำให้เด็กในชนบทสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและบางคนยังได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษษแล้วจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิด เพื่อถวายงานรับใช้และสร้างโอกาสให้แก่รุ่นน้องต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน