รอนิติกรฟันธง “เปรมศักดิ์” เซ็นอนุมัติกองทุนในฐานะนายกเทศมนตรีผิดคำสั่ง คสช.หรือไม่

รอนิติกรฟันธง “เปรมศักดิ์” เซ็นอนุมัติกองทุนในฐานะนายกเทศมนตรีผิดคำสั่ง คสช.หรือไม่

รอนิติกรฟันธง “เปรมศักดิ์” เซ็นอนุมัติกองทุนในฐานะนายกเทศมนตรีผิดคำสั่ง คสช.หรือไม่

รูปข่าว : รอนิติกรฟันธง “เปรมศักดิ์” เซ็นอนุมัติกองทุนในฐานะนายกเทศมนตรีผิดคำสั่ง คสช.หรือไม่

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ยื่นเอกสารสำคัญร้องผู้ว่าฯ ขอนแก่น ตรวจสอบ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ ทำผิดคำสั่ง คสช.หรือไม่ หลังพบเซ็นอนุมัติกองทุนคนบ้านไผ่ ไม่ทอดทิ้งกัน ในฐานะนายกเทศมนตรี เมื่อ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา ด้าน ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ระบุ ต้องรอฝ่ายนิติกรฟันธง

จากกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 50/2559 ให้นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นการชั่วคราวโดยยังไม่พ้นจากตำแหน่ง จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเหตุให้นายเปรมศักดิ์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.2559

วันนี้ (25 ต.ค. 2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า นายเปรมศักดิ์ได้ลงนามอนุมัติกองทุน "คนบ้านไผ่ ไม่ทอดทิ้งกัน" ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใดนายเปรมศักดิ์จึงยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศบาลเมืองบ้านไผ่

เอกสารบันทึกข้อความของกองทุนในข้างต้นกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่นำไปยื่นต่อนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ เพื่อให้ตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวขัดคำสั่งหัวหน้า คสช.หรือไม่ เนื่องจากมีข้อความในลักษณะสั่งการ ให้ปลัดเทศบาลแจ้งให้ที่ประชุมประจำเดือนกันยายนรับทราบ ทั้งที่มีคำสั่งให้นายเปรมศักดิ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2559

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า ต้องให้ฝ่ายนิติกรตรวจสอบก่อนว่านายเปรมศักดิ์สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากมีการยื่นเสนอก่อนที่นายเปรมศักดิ์จะถูกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนคนบ้านไผ่ไม่ทอดทิ้งกัน เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางสังคม โดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ และขอรับบริจาคเงินจากหน่วยงานต่างๆ ในนามเทศบาลเมืองบ้านไผ่

กลับขึ้นด้านบน