ชาวหาดใหญ่รอดพ้นภัยน้ำท่วมหลายครั้งจากโครงการพระราชดำริ

ชาวหาดใหญ่รอดพ้นภัยน้ำท่วมหลายครั้งจากโครงการพระราชดำริ

ชาวหาดใหญ่รอดพ้นภัยน้ำท่วมหลายครั้งจากโครงการพระราชดำริ

รูปข่าว : ชาวหาดใหญ่รอดพ้นภัยน้ำท่วมหลายครั้งจากโครงการพระราชดำริ

ภูมิประเทศแอ่งกระทะ ทำให้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มักถูกน้ำท่วมหนักทุกปี โดยเฉพาะปี 2531 และปี 2543 จนเป็นที่มาของโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชาว อ.หาดใหญ่ รอดพ้นจากภัยน้ำท่วมมาหลายครั้ง

แม้วัยจะล่วงเลยมาเกือบ 90 ปีแล้ว แต่ความทรงจำของนางออนจันทร์ รัตนโสภา ชาวชุมชนคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงจดจำได้ดี เมื่อครั้งที่ อ.หาดใหญ่ เกิดน้ำท่วมหนักในปี 2531 ทำให้เธอต้องขึ้นไปอาศัยบนหลังคาชั้นที่ 2 ของบ้านนานเกือบสับดาห์ แต่เมื่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปกปักมาถึง หลังมีกระแสพระราชดำรัสให้แก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ ตามมาด้วยโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ ทำบ้านของนางออนจันทร์ไม่เคยถูกน้ำท่วมหนักอีกเลย

ไม่แตกต่างไปจากความรู้สึกของนายกิจจา มุสิกพันธ์ ชาวชุมชนหาดใหญ่ใน ทุกปีบ้านของเขาจะถูกน้ำท่วม เนื่องจากอยู่ใกล้กับคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายหลักที่จะรองรับน้ำจากที่ต่างๆ และระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเมื่อฝนตกหนักก็จะทำให้น้ำไหล่บ่าเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันไม่ต้องกังวลอีกแล้ว หลังมีโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริ ทำให้ชาว อ.หาดใหญ่ ยกย่องว่าเมืองหาดใหญ่พ้นภัย ด้วยน้ำพระทัยจากในหลวง

ด้วยภูมิประเทศของ อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นแอ่งกระทะ พื้นที่ลาดเทจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ และมีลำคลองอู่ตะเภาเพียงสายเดียวในการระบายน้ำ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมทุกปี โดยเฉพาะเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี 2531 และปี 2543 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนับหมื่นล้านบาท

"การแก้ไขปัญหาและบรรเทาน้ำท่วมที่ควรพิจารณาดำเนินการ น่าจะได้แก่ การขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ ให้ทำหน้าที่แบ่งน้ำจากคลองอู่ตะเภา หรือช่วยรับน้ำที่ไหลลงมาท่วมตัว อ.หาดใหญ่ ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาร่วมกับระบบผังเมืองให้มีความสอดคล้อง และได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย"

เป็นกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแนวทางแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เพื่อนำมาจัดทำแผนป้องกันอุทกภัยพื้นที่ อ.หาดใหญ่ อันเป็นที่มาของโครงการบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริ

โครงการบรรเทาอุทกภัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยการขุดลอกคลองธรรมชาติ และก่อสร้างคลองระบายน้ำใหม่เพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยต้นน้ำ จะบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และสร้างแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำ ก่อนลงสู่คลองระบายน้ำ ด้านกลางน้ำ จะบริหารจัดการปริมาณน้ำในคลองอู่ตะเภา และคลอง ร.1 เพื่อผันน้ำอ้อมเมืองหาดใหญ่ออกสู่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งสามารถป้องกันพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ธุรกิจ โดยการสร้างคันกั้นน้ำรอบบริเวณ และติดตั้งระบบสูบน้ำ

ส่วนปลายน้ำ ได้ทำการขุดลอกคลองธรรมชาติสายหลักและสายรอง จำนวน 25 สาย เพื่อเร่งระบายน้ำลงทะเลสาบสงขลา รวมทั้งใช้ข้อมูลน้ำฝนในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งมีจุดเฝ้าระวัง เพื่อการแจ้งเตือนภัย 3 จุด รวมทั้งเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและจัดแบ่งกำลังคนตามภารกิจต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

ปัจจุบัน โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ ตามแนวพระราชดำริสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยของ อ.หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง แม้ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง แต่น้ำจะไหลลงออกสู่ทะเลสาบสงขลาได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ทำให้ชาว อ.หาดใหญ่ รอดพ้นจากภัยน้ำท่วมมาหลายครั้ง จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาว อ.หาดใหญ่ อย่างหาที่สุดไม่ได้

กลับขึ้นด้านบน