มติศาลรัฐธรรมนูญให้ กรธ.แก้คำปรารภก่อนเสนอนายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ

มติศาลรัฐธรรมนูญให้ กรธ.แก้คำปรารภก่อนเสนอนายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ

มติศาลรัฐธรรมนูญให้ กรธ.แก้คำปรารภก่อนเสนอนายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ

รูปข่าว : มติศาลรัฐธรรมนูญให้ กรธ.แก้คำปรารภก่อนเสนอนายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิฉัยชี้ขาดว่า การปรับปรุงคำปรารภขอร่างรธน.สามารถทำได้ โดย กรธ.มีหน้าที่ปรับปรุงคำปรารภก่อนเสนอนายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ

วันนี้ (26 ต.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงาน ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราาว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 5 วรรคสอง กรณี การปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2559 ครม.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่า นายกรัฐมนตรีจะปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 ได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจาก กรธ.ได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วเมื่อวันที่ 11 ต.ค.2559 แต่ไม่มีบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญให้อำนาจ กรธ.ในอันที่จะดำเนินการดังกล่าวได้

 

วันนี้ (26 ต.ค.2559) ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์วินิจฉัยชี้ขาดว่า การปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสามารถกระทำได้ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้มีหน้าที่ปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้สมบูรณ์ก่อนที่นายกรัฐนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธยต่อไป 

กลับขึ้นด้านบน