กทม.ขอความร่วมมืองดใช้โฟมบรรจุอาหารที่นำมาแจกประชาชน

กทม.ขอความร่วมมืองดใช้โฟมบรรจุอาหารที่นำมาแจกประชาชน

กทม.ขอความร่วมมืองดใช้โฟมบรรจุอาหารที่นำมาแจกประชาชน

รูปข่าว : กทม.ขอความร่วมมืองดใช้โฟมบรรจุอาหารที่นำมาแจกประชาชน

กทม.ขอให้ผู้ที่จะนำอาหารมาแจกประชาชนที่ท้องสนามหลวงใช้ภาชนะที่ทำจากกระดาษ หรือชานอ้อยแทนกล่องโฟม และขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมาแสดงความอาลัย ให้นำภาชนะใส่อาหารและขวดน้ำดื่มมาจากบ้าน เพื่อลดปริมาณขยะ หลังสนามหลวงมีขยะจำนวนมากวันละเกือบ 80 ตัน

เมื่อวานนี้ (26 ต.ค.2559) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า บริเวณสนามหลวงมีปริมาณขยะจำนวนมาก เฉลี่ยถึงวันละ 76 ตัน แบ่งเป็นขยะเศษอาหารเฉลี่ยวันละ 32 ตัน ขยะรีไซเคิลเฉลี่ยวันละ 45 ตัน ขยะประเภทโฟมเฉลี่ยวันละ 5 ตัน โดยเฉพาะวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา เพียงวันเดียวมียอดใช้ภาชนะโฟมจากหน่วยงานที่มาตั้งโรงครัวและแจกจ่ายอาหารประมาณ 280,000 ใบ จึงจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะให้งดใช้โฟมเนื่องจากทำลายและย่อยสลายยาก อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายวิจารณ์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ปัจจุบันได้แก้ปัญหาขยะโดยให้อาสาสมัครช่วยกันคัดแยก รวมถึงนำถุงขยะรับขยะแยกประเภทจากประชาชนก่อนทิ้ง บางส่วนที่นำไปรีไซเคิลได้ก็จะนำกลับไปใช้ใหม่ ส่วนขยะเศษอาหารได้ประสานหน่วยงาน หรือผู้ประกอบการที่เลี้ยงสัตว์นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนขยะทั่วไปก็นำไปฝังกลบหรือทำลายตามกระบวนการต่อ แต่ขยะโฟมไม่สามารถทำลายหรือย่อยสลายได้ในเวลารวดเร็ว จึงต้องลดปริมาณโดยเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารให้ใช้วัสดุชนิดอื่นที่ย่อยสลายได้ง่ายแทน ซึ่งผู้ผลิตภาชนะชีวภาพตอนนี้ ก็พร้อมสนับสนุนภาชนะจำนวนหนึ่งแก่โรงครัว และจำหน่ายในราคาพิเศษให้แก่ผู้ที่จะนำอาหารมาแจกประชาชนบริเวณสนามหลวง

กลับขึ้นด้านบน