แปรอักษร"น้ำพระราชทาน"เขื่อนขุนด่านปราการชล

แปรอักษร"น้ำพระราชทาน"เขื่อนขุนด่านปราการชล

แปรอักษร"น้ำพระราชทาน"เขื่อนขุนด่านปราการชล

รูปข่าว : แปรอักษร"น้ำพระราชทาน"เขื่อนขุนด่านปราการชล

พสกนิกรนับหมื่นรวมแปรอักษร "น้ำพระราชทาน" เขื่อนขุนด่านปราการชล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

พสกนิกรแปรอักษรน้ำพระราชทาน พร้อมสัญลักษณะหยดน้ำและสายน้ำที่มาจากเขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพสกนิกร จ.นครนายก เนื่องจากพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานรากฐานการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการดับทุกข์อันยิ่งใหญ่ให้พสกนิกรชาวนครนายก อันเป็นที่มาของการสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล และอ่างเก็บน้ำที่สำคัญอีก 7 แห่ง จึงได้กลายมาเป็น " น้ำพระราชทาน " เป็นการพระราชทานชีวิตใหม่ แผ่นดินใหม่ ความมั่งคั่ง ยั่งยืนแนวทางใหม่ ให้แก่พสกนิกรชาวจังหวัดนครนายก

"พี่น้องประชาชนชาวนครนายกกว่าร้อยละ 80 ได้รับประโยชน์จากโครงการในพระราชดำริ และประชาชนทั้งจังหวัดได้รับประโยชน์จากโครงการต่อเนื่อง จากการมีการท่องเที่ยวขึ้นมาในพื้นที่ เกิดอาชีพใหม่ เกิดแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ชาวนครนายกทั้งหมดในวันนี้ที่มารวมกัน มาด้วยหัวใจ มาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงส์มีต่อพี่น้องชาว จ.นครนายก" นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าว

สำหรับแนวคิดในการออกแบบการแปรอักษรน้ำพระราชทานในครั้งนี้ นายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กล่าวว่า ได้หาแลนมาร์กของจังหวัดที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ คือเขื่อนขุนด่านปราการชล จึงได้เกิดคำว่า "น้ำพระราชทาน" ขึ้นมาเป็นคอนเซปต์แรก โดยมีความหมายที่มากจากแนวคิดของพระองค์ท่านที่พระราชดำริไว้สร้างเป็นเขื่อนช่วยเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วมได้

กลับขึ้นด้านบน