ปปง.เตรียมขายรถ-เรือคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ จ.ภูเก็ต รอบ 2 เปิดประมูล 1 พ.ย.นี้

ปปง.เตรียมขายรถ-เรือคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ จ.ภูเก็ต รอบ 2 เปิดประมูล 1 พ.ย.นี้

ปปง.เตรียมขายรถ-เรือคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ จ.ภูเก็ต รอบ 2 เปิดประมูล 1 พ.ย.นี้

รูปข่าว : ปปง.เตรียมขายรถ-เรือคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ จ.ภูเก็ต รอบ 2 เปิดประมูล 1 พ.ย.นี้

เลขาธิการ ปปง. เผยเตรียมขายทอดตลาดรถทัวร์ เรือนำเที่ยวคดีทรานลี่ที่ภูเก็ต รอบที่ 2 จำนวน 39 รายการ 1 พ.ย.นี้ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 43 ล้านบาท

วันนี้ ( 27 ต.ค.2559) พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า จากการที่ ปปง.บูรณาการการทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ (บริษัททรานลี่ ทราเวิล จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวด้อยคุณภาพ สร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจประเทศในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต จนนำไปสู่ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา 3 (10) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 นั้น

 

 

ทรัพย์สินดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ สำนักงาน ปปง. จะต้องจัดหาสถานที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และหากเก็บไว้อาจเสื่อมค่าเสื่อมราคาและมีค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายเสื่อมค่าของทรัพย์สินประเภทต่างๆ สำนักงาน ปปง. จึงดำเนินการจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ (บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จำกัด) จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6-8 ก.ย.2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต จำนวน 151 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มีการประมูลได้ประมาณ 108 ล้านบาท

 

 

สำหรับ ในวันที่ 1 พ.ย.2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ (บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จำกัด) จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2 จำนวน 39 รายการ ประกอบด้วย เรือนำเที่ยว จำนวน 6 รายการ รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ จำนวน 33 รายการ ราคาเริ่มต้นประมูลประมาณ 43 ล้านบาท ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาสามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ 31 ต.ค.2559 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ท่าเรือแสงอรุณ ถนนอนุภาษ บริษัทภูเก็ตโบ๊ต ลากูน ถนนเทพกระษัตรี สำนักงานตำรวจภูธรภาค 8 ถนนเทพกระษัตรี บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จำกัด ถนนพูนผล อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อหมายเลขสายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ

กลับขึ้นด้านบน