รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอรัฐบาลสนับสนุน จ.ปราจีนบุรี เป็นเมืองสมุนไพร

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอรัฐบาลสนับสนุน จ.ปราจีนบุรี เป็นเมืองสมุนไพร

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอรัฐบาลสนับสนุน จ.ปราจีนบุรี เป็นเมืองสมุนไพร

รูปข่าว : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอรัฐบาลสนับสนุน จ.ปราจีนบุรี เป็นเมืองสมุนไพร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยกแนวพระราชดำริเป็นค่านิยมชาวสาธารณสุข ถือปฏิบัติตามปณิธาน ขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอรัฐบาลสนับสนุน 3 ประเด็นขับเคลื่อน หากผ่านความเห็นชอบ จะทำให้ จ.ปราจีนบุรี กลายเป็นเมืองสมุนไพรสร้างรายได้ปีละกว่า 1,000 ล้านบาท

เมื่อวานนี้ (27 ต.ค.2559) ในระหว่างการตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวมอบนโยบายการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข สู่การปฏิบัติของเขตสุขภาพที่ 6 ในการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรให้มั่นคง แข็งแรงที่สุด และในห้วงเวลานี้ ขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกคน น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานไว้แก่กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย MOPH โดย M คือ Mastery เป็นนายตัวเอง O Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P People Centered Approach ใส่ใจประชาชน และ H Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มาเป็นแนวทางในการทำงาน โดยจากนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อถวายสักการะและถวายเป็นพระราชกุศล

ขณะที่เภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลใน 3 ประเด็น ประกอบด้วยขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถขึ้นทะเบียนและออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว, ขอให้กระทรวงสาธารณสุขทำความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินการขับเคลื่อนสมุนไพรตลอด และขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันให้มี พ.ร.บ.สมุนไพรแห่งชาติโดยเร็ว โดยเชื่อมั่นว่าหากผ่านความเห็นชอบจะสามารถสร้างรายได้ให้ จ.ปราจีนบุรี กลายเป็นเมืองสมุนไพรสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรปีละ 1,000 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน