ตามรอยเสด็จห้องทรงงานสร้างฝนหลวงให้พสกนิกรไทย

ตามรอยเสด็จห้องทรงงานสร้างฝนหลวงให้พสกนิกรไทย

ตามรอยเสด็จห้องทรงงานสร้างฝนหลวงให้พสกนิกรไทย

รูปข่าว : ตามรอยเสด็จห้องทรงงานสร้างฝนหลวงให้พสกนิกรไทย

กว่าจะเป็นฝนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงสร้างสรรค์ด้วยพระอัจฉริยภาพ โดยทรงงานที่ห้องทรงงานในศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาพอากาศ

ห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ซึ่งตั้งอยู่ในสนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยห้องแห่งนี้พระองค์ทรงใช้เป็นสถานที่ทรงศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาพอากาศ ตั้งแต่ปี 2512 รวมทั้งเป็นสถานที่สอนนักเรียนรายการศึกษาทัศน์ รายการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล เมื่อปี พ.ศ.2554

 

ห้องแห่งนี้จัดแสดงทั้งในเรื่องของสารฝนหลวง ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่พระองค์ได้ทรงงาน อาทิ แผนที่ เข็มทิศ หรือแม้แต่ดินสอไม้ที่ทรงใช้และภาพถ่ายต่างๆที่ทรงงานร่วมกับข้าราชการและนักวิชาการ การสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติการฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริ

 

ที่สำคัญยังมีภาพตำราฝนหลวงพระราชทานที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นและความหมายที่ขยายความจากแผนภาพด้วยคอมพิวเตอร์จนสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 มติคณะรัฐมนตรีในช่วงนั้นเฉลิมพระเกียรติให้พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

ส่วนห้องเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ด้านหน้า มีรางวัลที่พระองค์ได้รับการถวายและประกาศเกียรติคุณยกย่องจากประเทศต่างๆ กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโครงการฝนหลวง รวมทั้งสิทธิบัตรฝนหลวงทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

 

 

บริเวณด้านหน้าทางเข้าจะเป็นเครื่องบินที่ใช้โปรยสารฝนหลวงที่ชาวไร่อ้อยเขต 7 ได้ถวายให้พระองค์และทรงเจิมรวม ใกล้กันยังมีการจัดแสดงเครื่องบดสารที่ใช้ทำฝนหลวง

 

ทั้งนี้ ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี จึงเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่ทุกคนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

กลับขึ้นด้านบน