"สถาบันราชประชาสมาสัย" ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน

"สถาบันราชประชาสมาสัย" ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน

"สถาบันราชประชาสมาสัย" ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน

รูปข่าว : "สถาบันราชประชาสมาสัย" ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน

การเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี 2499 ทรงพบผู้ป่วยโรคเรื้อนจำนวนมาก ทำให้ทรงรับโครงการควบคุมโรคเรื้อนเป็นโครงการในพระราชดำริ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยกว่า 2,000 คน จนหายเป็นปกติ

นายประกิจ กิจวิทยา ผู้ป่วยโรคเรื้อนวัย 78 ปี ตั้งใจวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์"สถาบันราชประชาสมาสัย" หน่วยงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน ซึ่งประกิจ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเข้าการรักษาผ่านสถาบันแห่งนี้

ประกิจ เล่าว่า เมื่อ 60 ปีก่อน เขาป่วยเป็นโรคเรื้อน จนพิการ และถูกรังเกียจ แต่เมื่อได้เข้ารับการรักษาที่สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ ที่ในหลวงรัชการที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้ง ก็หายจากโรคนี้ ทำให้ปัจจุบันเขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ

ประกิจ เป็น 1 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนกว่า 2,000 คนจากทั่วประเทศที่ได้รับการรักษาผ่านมูลนิธิราชประชาสมาสัยและถูกย้ายมายังสถานพยาบาลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เมื่อปี 2507 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสมัยนั้น

ปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคเรื้อนทั้งหมดได้รับจัดสรรเบี้ยยังชีพเดือนละ 4,500 บาท ที่พักและที่ทำกินคนละ 3 ไร่ ในเขตนิคมโนนสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งทำกิน ทำให้ขณะนี้ผู้ป่วยโรคเรื้อนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นิคมโนนสมบูรณ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "นิคมโรคเรื้อน" ปัจจุบันมีผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคเรื้อนอาศัยอยู่ 400 คน และยังมีบุตรหลานอาศัยอยู่ด้วยในชุมชนกว่า 2,000 คน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเห็นถึงความทุกข์ยากของผู้ป่วยโรคเรื้อนและเป็นองค์อุปถัมภ์ ทำให้พวกเขาเตรียมระดมเงินทุน จัดตั้งกองทุนเงินช่วยเหลือผู้พิการจากโรคเรื้อน" สำหรับใช้ประกอบอาชีพต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน