"สหประชาชาติ" สดุดีในหลวง รัชกาลที่ 9 ยกย่องกษัตริย์นักพัฒนา -ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

"สหประชาชาติ" สดุดีในหลวง รัชกาลที่ 9 ยกย่องกษัตริย์นักพัฒนา -ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

"สหประชาชาติ" สดุดีในหลวง รัชกาลที่ 9 ยกย่องกษัตริย์นักพัฒนา -ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

รูปข่าว : "สหประชาชาติ" สดุดีในหลวง รัชกาลที่ 9 ยกย่องกษัตริย์นักพัฒนา -ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

สหประชาชาติสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยกย่องทรงเป็นกษัตริย์และต้นแบบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (28 ต.ค.2559) เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติ ได้จัดการประชุมเพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะเริ่มกล่าวสดุดีเป็นคนแรก และจะเปิดให้ผู้แทนภูมิภาคต่าง ๆ ขึ้นกล่าวสดุดี ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่มีขึ้นไม่บ่อยนัก

 

 

นายปีเตอร์ ทอมสัน ประธานสมัชชาสหประชาชาติ (UN) กล่าว สดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าขอแสดงความอาลัยต่อประเทศไทยและสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์และกล่าวว่า การครองราชย์กว่า 70 ปีซึ่งยาวนานที่สุดของมนุษยชนชาติและพระปฐมบรมราชโชวาท "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม" และทรงงานอย่างหนัก นำไปสู่ความกินดีอยู่ดีทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมและทรงงานอย่างหนักและให้ความสำคัญกับงานเชิงบุูรณาการหลายด้าน

 

 

องค์การสหประชาติได้เห็นและได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล United Nation Development Programme - UNDP Human Development Live Time Achievement Award ซึ่งเป็นรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP และได้มีการเลือกให้วันดินโลก” (World Soil Day) ให้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและขอแสดงความอาลัยต่อการสวรรคต และจากนั้นสมาชิกทั้งหมดยืนถวายความอาลัย

 

 

จากนั้นนายบันคี-มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ กล่าวสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า การมารวมกันในครั้งนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดถึง 70 ปี พระองค์ทรงเป็นที่รักทั้งคนไทยและประชาชนทั่วโลก ตลอดเวลาของการครองราชย์ำด้ทราบถึงการทรงงานหนักของพระองค์ ซึ่งเห็นได้ชัดจากการแสดงความอาลัยของประชาชนชาวไทยตลอดหลายวันที่ผ่านมาแสดงว่ามีความซาบซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างสูง

พระองค์ทรงงานหลายด้านเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงในหลายด้านและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติถวายเมื่อปี 2549 จากนี้ไปโครงการสหประชาชนติก็จะทำงานต่อไปเพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหวังจะได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยต่อไป

 

 

จากนั้นประธานกลุ่มยุโรปตะวันออก ได้กล่าวสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยและเป็นแรงบันดาลใจของคนทั่วโลก และยกย่องถึงความเป็นผู้นำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอ้างถึงคำพูดของโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในขณะที่นายอันนันได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่ระบุว่า พระองค์ทรงเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและเชื่อว่าประชาชนทั่วโลกจะร่วมกันรำลึกถึงพระองค์ไปตราบนานเท่านาน

 

 

จากนั้นประธานกลุ่มแอฟริกา ได้กล่าวสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและยกย่องโครงการตามพระราชดำริ โครงการด้านเกษตรกรรม โครงการศึกษาทางไกล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ได้เป็นต้นแบบของหลายประเทศ พระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงกษัตริย์นักพัฒนา ประเทศไทยโชคดีที่มีพระองค์ทรงงานตลอด 70 ปี เป็นผู้นำพาประเทศผ่านความยากลำบาก นำไปสู่ความคลี่คลายยามเกิดความขัดแย้งในประเทศ ความสูญเสียของประเทศไทย เท่ากับความสูญเสียระดับภูมิภาคและระดับโลก ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

 

 

ขณะที่ตัวแทนของกลุ่มยุโรปตะวันตก จากประเทศอังกฤษ กล่าว ในวันที่ขึ้นครองราชย์ องค์การสหประชาติมีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้นและขอแสดงความอาลัยร่วมกับคนไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยกย่องท่านเป็นนักพัฒนาและทรงทำงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์ และทรงเป็นนักพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

ซาแมนธา พาวเวอร์ ตัวแทนจากสหรัฐฯ ในฐานะเจ้าภาพ กล่าวว่า พระองค์มีความผูกพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะตนเองซึ่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและได้พบเห็นคนไทยไปถ่ายรูปที่จตุรัสภูมิพล รวมทั้งโรงพยาบาลที่ทำงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงงานหนัก และทรงเสด็จฯ ไปยังถิ่นทุรกันดาร เพื่อพบประชาชนหลากหลายอาชีพ เช่น เกษตรกร ชาวประมง พระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งการพัฒนามนุษย์ที่ทรงมีวิสัยทัศน์นำหน้าทั้งโลก

 

 

จากนั้นนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก กล่าวแสดงความขอบคุณการสดุดีและถวายพระเกียรติจากตัวแทนทุกประเทศและองค์การสหประชาชาติ พร้อมระบุว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงงานและเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นหนึ่งของปวงชนชาวไทย มีโครงการตามพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และทำให้ไทยยกระดับจากประเทศด้อยพัฒนา เป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับสูง

การทรงงานอย่างหนักโดยเฉพาะช่วง 50 ปีที่แล้ว เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด การปลูกฝิ่น นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน หลายหน่วยงานได้น้อมเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่พระองค์ ซึ่งวันที่ 5 ธ.ค. องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันดินโลก รวมทั้ง 3 เสาหลักของปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และประเทศไทยภูมิใจที่ได้แบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับสหประชาชาติและทั่วโลก

 

 

กลับขึ้นด้านบน