"ในหลวงในดวงใจ" ภาพวาดจากใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

"ในหลวงในดวงใจ" ภาพวาดจากใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

"ในหลวงในดวงใจ" ภาพวาดจากใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รูปข่าว : "ในหลวงในดวงใจ" ภาพวาดจากใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และตั้งใจใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำรัส ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีชื่อว่า "ภาพรอยยิ้มของพ่อ" เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะดิจิตอลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อถ่ายทอดรอยยิ้มของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยนักศึกษา 10 คนใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการวาดภาพเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ "ในหลวงในดวงใจ"

นอกจากภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ภาพนี้เท่านั้น นิทรรศการภาพวาด "ในหลวงในดวงใจ" ยังมีภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลากหลายพระราชอิริยาบถ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมและนำภาพ มาจัดแสดงไว้ภายในศาลาดนตรีสุริยเทพ

 

วนัดดา เพียรพานิช นักศึกษาคณะดิจิตอลอาร์ต ม.รังสิต ให้คำมั่นที่จะตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี และทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งนับเป็นตัวอย่างของเยาวชน ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไปเช่นกัน

นิทรรศการภาพวาด "ในหลวงในดวงใจ" เป็นตัวอย่างของการแสดงออก ในความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชสมบัติ และนิทรรศการภาพวาดในหลวงในดวงใจนี้ ยังเปิดให้เข้าชมได้ในทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

 

กลับขึ้นด้านบน