ความภูมิใจของช่างซ่อมสีรถยนต์พระที่นั่ง

ความภูมิใจของช่างซ่อมสีรถยนต์พระที่นั่ง

ความภูมิใจของช่างซ่อมสีรถยนต์พระที่นั่ง

รูปข่าว : ความภูมิใจของช่างซ่อมสีรถยนต์พระที่นั่ง

นายอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกุล เป็นหนึ่งใน "ช่าง" เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเมื่อปี 2552 คณะรัฐมนตรีได้ถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" และความภูมิใจสุงสุดในชีวิตของเขาก็คือการได้เป็นช่างซ่อมสีรถยนต์พระที่นั่ง

ประกาศเกียรติคุณรางวัลที่ 1 สาขาช่างสีรถยนต์ งานแข่งขันช่างฝีมือแห่งชาติ เมื่อปี 2530 เป็นผลงานที่ทำให้นายอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกุล รู้สึกภาคภูมิใจและน้อมรำลึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่าง ของสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ ใต้ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อปี 2513 มีความตอนหนึ่งว่า

"ช่างทุกประเภทเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการของสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง"

ด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างซึ่งเป็นที่ประจักษ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงออกแบบและต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองปี 2510 และโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านการช่างนานับประการ เมื่อปี 2552 คณะรัฐมนตรีได้ถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

การน้อมนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาฝีมือช่างสีรถยนต์อย่างไม่หยุดหย่อนของนายอนันต์ จนชนะเลิศการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ทำให้มีเขามีอาชีพที่มั่นคง ต่อยอดพัฒนาจากศูนย์ซ่อมสีรถยนต์ขนาดเล็ก เป็นกิจการขนาดใหญ่ในปัจจุบัน

นายอนันต์ ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริษัทเอสเอ ออโต้ไฮเทค จำกัด ยังจำได้ดีถึงพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่า การทำงานช่างนั้นต้องมีทั้งความประณีตและประสิทธิภาพ ความประณีตนั้นอยู่ที่ตัวเรา ส่วนประสิทธิภาพนั้นอยู่ที่เครื่องมือ

นายอนันต์บอกว่า นังตั้งแต่นั้นเขาดำเนินรอยตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดเวลา "ถ้าเราจงรักภักดีและดำเนินรอยตามพระราชดำรัส จะไม่มีทางจน"

การได้ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทซ่อมสีรถยนต์พระที่นั่ง ถือเป็นโอกาสและความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของนายอนันต์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันเขาจึงยึดมั่นในการให้โอกาสกับบุคคลที่อยากฝึกอาชีพการเป็นช่างสีรถยนต์ เพื่อหวังให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงเช่นเดียวกัน

กลับขึ้นด้านบน