ชาวนาสีข้าวขายเอง ไม่ผิด พ.ร.บ.ขายตรง

ชาวนาสีข้าวขายเอง ไม่ผิด พ.ร.บ.ขายตรง

ชาวนาสีข้าวขายเอง ไม่ผิด พ.ร.บ.ขายตรง

รูปข่าว : ชาวนาสีข้าวขายเอง ไม่ผิด พ.ร.บ.ขายตรง

รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม แจงชาวนาสีข้าวและขายข้าวเอง ไม่ผิด พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545

วันนี้ (30 ต.ค.2559) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่คณะรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนต้องทำงานเต็มที่เป็นสองเท่า เพื่ออำนวยการดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพต่อหน้าพระบรมโกศ และขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของรัฐบาลท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวน พร้อมชื่นชมเกษตรกร รวมทั้งชาวนาที่มีการปรับตัว เช่น ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช

"รัฐบาลขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกคน นายกฯ รู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่ได้รับทราบข่าวพี่น้องประชาชนเดือดร้อน หรือได้รับความลำบาก แต่รู้สึกไม่สบายใจยิ่งขึ้น เมื่อเห็นนักการเมือง รวมทั้งสื่อมวลชนบางกลุ่ม พยายามใช้ความเดือดร้อนของประชาชนมาสร้างกระแสความเข้าใจผิด สร้างข้อมูลเท็จ โดยไม่มีการตรวจสอบ ถือเป็นการทำร้าย ซ้ำเติมสังคมในช่วงเวลาที่ทุกคนมีความทุกข์ใจอยู่แล้ว เช่นการโหมข้อมูลว่า มีชาวนาจำนวนมากประกาศขายที่นา เพราะราคาข้าวไม่ดี ทั้งที่เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จะพบว่า คนที่ประกาศขายเป็นคนให้เช่าที่นา ซึ่งไม่ประสงค์จะให้เช่าแล้ว จึงอยากขายเพื่อถือเงินสดเป็นก้อน บางคนไม่มีแรงงานลูกหลานทำนา จึงประกาศขาย" พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

ขณะที่นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงกรณีเกษตรกรต้องการสีข้าวและขายข้าวเอง ว่า การกระทำดังกล่าวไม่ผิด พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 เนื่องมาจากการทำตลาดขายตรง และตลาดแบบตรงในปัจจุบันได้มีการใช้วิธีการชักชวนและจัดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในธุรกิจดังกล่าว โดยตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาดูคำนิยามตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ซึ่งให้คำนิยามต่างๆ แล้วการขายข้าวของเกษตรกรที่สีข้าวและขายเอง จึงไม่เข้าข่ายตามกฎหมายขายตรง

"ขายตรง" หมายความว่า การทำตลาดสินค้า หรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภค หรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรง หรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียว หรือหลายชั้น แต่ไม่รวมนิติกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง "ตลาดแบบตรง" หมายความว่า การทำตลาดสินค้า หรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้า หรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้า หรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบนั้น

ดังนั้น เกษตรกรจึงสามารถสีข้าวขายเอง โดยไม่ผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 เนื่องจากไม่เป็นตัวแทนขายตรง เพราะไม่มีการผ่านตัวแทนขายตรง หรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียว หรือหลายชั้น ไม่ใช่การตลาดแบบตรง และไม่เป็นการขายตรงตาม พ.ร.บ.ขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ.2545

กลับขึ้นด้านบน