ความผูกพันของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับสุนัขทรงเลี้ยง

ความผูกพันของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับสุนัขทรงเลี้ยง

ความผูกพันของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับสุนัขทรงเลี้ยง

รูปข่าว : ความผูกพันของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับสุนัขทรงเลี้ยง

ในสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากจะมีการเผยแพร่ภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลากหลายพระอิริยาบถแล้ว ยังมีการเผยแพร่ภาพที่แสดงถึงความผูกพันของพระองค์กับสุนัขทรงเลี้ยง ซึ่งสะท้อนว่าพระองค์ทรงรักและทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง

 

ในหลวงกับคุณทองแดง และคุณมะลิ (แม่นมของคุณทองแดง)

 

ในหลวงกับสุนัขทรงเลี้ยง

 

ในหลวงกับคุณหลวงแจ่ม ภักดี 

 

 

กลับขึ้นด้านบน