ธนาคารออมสินออกสลากพิเศษ 5 ปี ดอกเบี้ย 5 บาท รับวันออมแห่งชาติ

ธนาคารออมสินออกสลากพิเศษ 5 ปี ดอกเบี้ย 5 บาท รับวันออมแห่งชาติ

ธนาคารออมสินออกสลากพิเศษ 5 ปี ดอกเบี้ย 5 บาท รับวันออมแห่งชาติ

รูปข่าว : ธนาคารออมสินออกสลากพิเศษ 5 ปี ดอกเบี้ย 5 บาท รับวันออมแห่งชาติ

ธนาคารออมสินออกสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ดอกเบี้ยหน่วยละ 5 บาท และผลิตภัณฑ์เงินฝาก 8 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 บาทต่อปี เนื่องในวันออมแห่งชาติ และเป็นการประหยัดอดออมตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (31 ต.ค.2559) เป็นวันออมแห่งชาติ ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ตลอดจนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคต่างๆ มักจะจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนมาฝากเงินในดอกเบี้ยอัตราพิเศษ พร้อมรับของที่ระลึก ซึ่งในปีนี้ ธนาคารออมสินจะออกสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ดอกเบี้ย 5 บาท โดยปรับปรุงเงื่อนไขเงินรางวัล จำนวนรางวัล รวมถึงอัตราผลตอบแทนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด โดยจะเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

 

 

สำหรับเงินฝากสลากออมสินพิเศษ งวดใหม่นี้ มีอายุสลาก 5 ปี รับฝากหน่วยละ 100 บาท โดยธนาคารฯ กำหนดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝาก เมื่อฝากครบ 5 ปี ได้รับดอกเบี้ย หน่วยละ 5 บาท ฝากครบ 4 ปี แต่ไม่ครบ 5 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 2.50 บาท ฝากครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 1.50 บาท ฝากครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 75 สตางค์ ฝากครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 25 สตางค์ และฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี จะไม่ได้รับดอกเบี้ย แต่ถ้าหากผู้ฝากไถ่ถอนสลากก่อนครบ 3 เดือน จะถูกหักส่วนลดหน่วยละ 2 บาท

 

 

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอีก 1 ประเภท คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน ระยะเวลารับฝาก 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.30 ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนถึงวันที่ 30 ธันวาคม เพื่อส่งเสริมการออมในวันออมแห่งชาติปีนี้ และยังได้จัดทำ "กระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ 70 ปี" สำหรับผู้ที่ฝากเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากด้วยตนเอง ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป 1 บุคคลต่อ 1 กระปุก ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ เฉพาะวันนี้เท่านั้น

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน