สธ.จัดรถโมบายคลายเครียดให้บริการประชาชนที่สนามหลวง

สธ.จัดรถโมบายคลายเครียดให้บริการประชาชนที่สนามหลวง

สธ.จัดรถโมบายคลายเครียดให้บริการประชาชนที่สนามหลวง

รูปข่าว : สธ.จัดรถโมบายคลายเครียดให้บริการประชาชนที่สนามหลวง

กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวรถโมบายคลายเครียด เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาดูแลสภาพจิตใจ หรือการปฐมพยาบาลทางใจให้กับผู้ประสบปัญหาความเครียดและความสูญเสีย ด้วยหลัก 3 ส.ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในอนาคต

รถโมบายคลายเครียดจะเริ่มให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมกราบถวายสักการะพระบรมศพฯ ที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ (31 ต.ค.2559) โดยมีนักจิตวิทยาจากกรมสุขภาพจิต ให้บริการตรวจวัดระดับความเครียด ด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค หรือเครื่องวัดระดับความเครียดอัตโนมัติ ซึ่งสามารถประเมินความสมดุลระหว่างความเครียดกับความผ่อนคลาย

พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลสุขภาพจิตใจ หรือการปฐมพยาบาลทางใจให้กับประชาชนที่พบว่ามีภาวะความเครียดสูง เพื่อป้องกันปัญหาภาวะสุขภาพจิตในอนาคต

 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งจากภัยธรรมชาติ หรือการกระทำของมนุษย์ รวมไปถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของพสกนิกรไทย

แม้การจัดรถโมบายคลาดเครียด จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริการดูแลและให้คำปรึกษาป้องกันปัญหาสุขภาพจิต แต่อาจยังไม่ทั่วถึงเพราะเป็นรถบริการนำร่องคันแรก

ซึ่งสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสภาพจิตใจทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง ภายใต้แนวคิด "การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ " ด้วยการยึดหลัก 3 ส. คือ สอดส่องมองหา ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ ใส่ใจรับฟังผู้อยู่ในภาวะความสูญเสีย หรือมีความเครียดและความทุกข์ใจและส่งต่อเชื่อมโยงโดยติดต่อครอบครัวหรือชุมชนเฝ้าระวัง และส่งต่อผู้มีภาวะความเครียดสู่กระบวนการรักษา

กลับขึ้นด้านบน