มธ.ขออย่าใช้คำ "แสดงความยินดี-Congratulations" งานรับปริญญา-แจ้งงดฟุตบอลประเพณี

มธ.ขออย่าใช้คำ "แสดงความยินดี-Congratulations" งานรับปริญญา-แจ้งงดฟุตบอลประเพณี

มธ.ขออย่าใช้คำ "แสดงความยินดี-Congratulations" งานรับปริญญา-แจ้งงดฟุตบอลประเพณี

รูปข่าว : มธ.ขออย่าใช้คำ "แสดงความยินดี-Congratulations" งานรับปริญญา-แจ้งงดฟุตบอลประเพณี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกประกาศเรื่องแนวทางการทำป้ายแสดงความยินดีและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร แนะไม่ควรใช้คำว่า "แสดงความยินดี" หรือ "Congratulations" เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ ด้านสมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ และมธ.งดแข่งฟุตบอลและรักบี้ประเพณี

เมื่อวานนี้ (31 ต.ค.2559) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (www.tu.ac.th) เผยแพร่ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการทำป้ายแสดงความยินดีและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร 12-13 พ.ย.2559 โดยระบุว่า เพื่อให้การจัดป้ายแสดงความยินดีแก่บัณฑิตของคณะและหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเหมาะสมกับในช่วงเวลาของการไว้ทุกข์ให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาวิทยาลัยจึงได้หารือกับคณะกรรมการบัณฑิตและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ข้อสรุปว่า

"ป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในปีนี้เห็นควรไม่ให้ใช้คำว่า 'แสดงความยินดี' หรือ 'Congratulations' หรือคำอื่นในทำนองเดียวกัน แต่ให้ใช้แนวทางร่วมกันคือ 'บัณฑิตธรรมศาสตร์สืบสานปณิธานในหลวง' โดยให้คณะและหน่วยงานเลือกพระราชดำรัสหรือคำสอนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ หรือสาขาวิชาของคณะ หรือคำสอนที่เป็นข้อคิดหรือแนวทางแก่บัณฑิต ในการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม หรือใช้เพียงคำว่า 'บัณฑิตธรรมศาสตร์สืบสานปณิธานในหลวง' หรือคำในทำนองเดียวกัน" ประกาศ มธ.ซึ่งลงนามโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีระบุ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้งดกิจกรรมที่นักศึกษา "บูม" ให้กับบัณฑิต การร้องเพลงเชียร์หรือกิจกรรมรื่นเริงทั้งหมด และขอให้ผู้มาแสดงความยินดีเลี่ยงการให้ดอกไม้ในการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต แต่สามารถนำของขวัญอื่นๆ มาให้ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับการจำหน่ายดอกไม้และของขวัญบริเวณพื้นที่โดยรอมบมหาวิทยาลัย ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับ กทม. และผู้ค้าให้งดทั้งหมด เพราะมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรมีการจำหน่ายสิ่งของตามทางเท้าในช่วงนี้

ส่วนการแต่งกายของบัณฑิต ให้แต่งกายตามปกติ โดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้จัดเตรียมโบว์ดำไว้ให้ติดบนแถบครุยบัณฑิต

ยกเลิกงานฟุตบอล-รักบี้ ประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกหนังสืออย่างเป็นทางการ โดยนายสรัญ รังคสิริ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ (ฝ่ายจุฬาฯ) และนายวิเชียร ชวลิต ประธานคณะกรรมการดำเนินการ (ฝ่ายธรรมศาสตร์) ในฐานะเจ้าภาพร่วม เห็นควรงดจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 ในวันเสาร์ที่ 4 ก.พ.2560 แต่จะเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา 2 สถาบัน จัดกิจกรรมที่เป็นประโชยน์ต่อสังคม และกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแทน ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งแทน

นอกจากนี้ฟุตบอลประเพณีแล้ว การจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 31 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 28 ม.ค.2560 ก็งดการแข่งขันเช่นกัน

กลับขึ้นด้านบน