“วัดปากห้วยฉลอง” สร้างเหรียญรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานในหอพระไตรปิฎก

“วัดปากห้วยฉลอง” สร้างเหรียญรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานในหอพระไตรปิฎก

“วัดปากห้วยฉลอง” สร้างเหรียญรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานในหอพระไตรปิฎก

รูปข่าว : “วัดปากห้วยฉลอง” สร้างเหรียญรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานในหอพระไตรปิฎก

วัดปากห้วยฉลอง จ.อุตรดิตถ์ สร้างเหรียญพระบรมรูปขนาดใหญ่ ประดิษฐานบนหอพระไตรปิฏกมหาเจดีย์ 9 ชั้น น้อมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อจารึกไว้ว่าหอพระไตรปิฏกแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ

วันนี้ (1พ.ย.2559) พระธีรวังโส นาถธัมโม เจ้าอาวาสวัดปากห้วยฉลอง ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ที่ประชุมสงฆ์ มีมติเลือกจัดสร้างเหรียญแทนพระบรมรูปโดยจัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสัดส่วนเทียบขยายจากขนาดจริงของเหรียญห้าบาท มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 115 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม จัดสร้างจำนวน 4 เหรียญ เพื่อประดิษฐานยังจตุรมุขทั้ง 4 ทิศ ของหอพระไตรปิฎกมหาเจดีย์ 9 ชั้น วัดปากห้วยฉลอง

สำหรับการสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นนัยหนึ่งที่ต้องการสะท้อนว่าในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชจักรีวงศ์ บริบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธัญหาร ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ประชาชนประสบสุข ด้วยทศพิศราชธรรมที่ทรงถือครอง อีกทั้งปัจจัยในการจัดสร้างก็มาจากพุทธศาสนิกชน ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงต้องการจารึกไว้ว่าหอพระไตรปิฏกแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ

ทั้งนี้ หอพระไตรปิฎกมหาเจดีย์ 9 ชั้น ด้านบนสุดเป็นมหาเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตามลงมาด้วย พญาครุฑสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กลับขึ้นด้านบน