กรธ.พร้อมปรับแก้คำปรารภร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันเสร็จทัน 1 เดือนนี้

กรธ.พร้อมปรับแก้คำปรารภร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันเสร็จทัน 1 เดือนนี้

กรธ.พร้อมปรับแก้คำปรารภร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันเสร็จทัน 1 เดือนนี้

รูปข่าว : กรธ.พร้อมปรับแก้คำปรารภร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันเสร็จทัน 1 เดือนนี้

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันที่จะปรับแก้คำปรารภ ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันที หลังจากที่ ครม.ประสานจะส่งเรื่องให้ดำเนินการภายในวันนี้ ยืนยันกระบวนการร่างกฎหมาย ยังคงเป็นไปตามกรอบเวลาเดิม

วันนี้ (1พ.ย.2559) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ระบุว่า ขณะนี้ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แล้วเสร็จไปเกินร้อยละ 50 ของเนื้อหาทั้งหมดแล้ว พร้อมยืนยันว่าเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายลูก จะสอด คล้องกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยึดหลักให้การเมืองเป็นที่พึ่งของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ขจัดคนทุจริต เช่น การห้ามซื้อขายตำแหน่งในพรรคการเมือง การกำหนดโทษผู้ขายตำแหน่งสูงถึงขั้นประหารชีวิต และเอาผิดกับผู้ที่ให้ซื้อหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้วย

นายมีชัย ยังระบุที่จะปรับแก้คำปรารภ ในร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ และส่งกลับทันที หลังคณะรัฐมนตรี ประสานส่งเรื่องมาให้ภายในวันนี้ ซึ่งตามกระบวนการยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย จึงเชื่อมั่นว่าการร่างกฎหมายทั้งหมด จะยังคงเป็นไปตามกรอบเวลาเดิม คือจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

 

กลับขึ้นด้านบน