รัฐบาลหารือลดพื้นที่ปลูกข้าว ลดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

รัฐบาลหารือลดพื้นที่ปลูกข้าว ลดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

รัฐบาลหารือลดพื้นที่ปลูกข้าว ลดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

รูปข่าว : รัฐบาลหารือลดพื้นที่ปลูกข้าว ลดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

ปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก 4 เขื่อน รวมกันมีประมาณ 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคและทำการเกษตรไดับางส่วน ทำให้รัฐบาลอาจต้องขอความร่วมมือชาวนาลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อแก้ปัญหาการใช้น้ำทำนา รวมทั้งแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

ขณะนี้น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำเต็มเขื่อนเช่นเดียวกับน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ทั้ง 2 เขื่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แต่เขื่อนใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพลมีน้ำใช้การได้ร้อยละ 31 และเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำใช้การได้ร้อยละ 72

ทั้ง 4 เขื่อนหลักมีน้ำใช้การได้ 9,680 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงทำให้ฤดูแล้งนี้ กรมชลประทานจะจัดสรรน้ำให้ชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำนาปรังได้กว่า 6 ล้านไร่ จากทั้งหมด 11 ล้านไร่ โดยรัฐบาลกำลังหารือร่วมกันว่าจะตั้งเป้าให้มีผลผลิตข้าว 25 ล้านไร่ เพื่อไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำ และจะส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกข้าว

ส่วนข้อสรุปการโซนนิ่งปลูกข้าวและเป้าหมายการปลูกข้าวจะมีการหารือกันอีกครั้ง ก่อนที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 14 พ.ย.นี้

 

กลับขึ้นด้านบน