ยื่นผู้ตรวจฯ สอบ "พล.ต.สนธยา" รอง มทภ.2 ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์โดยมิชอบ

ยื่นผู้ตรวจฯ สอบ "พล.ต.สนธยา" รอง มทภ.2 ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์โดยมิชอบ

ยื่นผู้ตรวจฯ สอบ "พล.ต.สนธยา" รอง มทภ.2 ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์โดยมิชอบ

รูปข่าว : ยื่นผู้ตรวจฯ สอบ "พล.ต.สนธยา" รอง มทภ.2 ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์โดยมิชอบ

ตัวแทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคอีสาน ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เรียกร้องให้ตรวจสอบรองแม่ทัพภาคที่ 2 ที่อาจกระทำผิดเข้าข่าย พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

วันนี้ (1 พ.ย.2559) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคอีสาน นำโดยนายจำรูญศักดิ์ จันทรมัย ในฐานะประธาน เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบ พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 กรณีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งอาจเข้าข่ายกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ โดยอ้างอิงกรณีร้องเรียนจากภาคเอกชนประชาชน และทหารใน 4 ประเด็น รวมถึงการให้กำลังพลสังกัดกรมทหาราบที่ 6 เข้าปรับปรุงสนามทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะห้วยม่วง สวนสาธารณะหนองบัว โดยใช้ทั้งกำลังพล และอุปกรณ์ของทางราชการไปทำงานให้เอกชน

รวมทั้งกรณีที่ระบุว่ามีการใช้ทหารเจรจาให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จัดงบประมาณ 273 ล้านบาทเป็นงบปรับปรุงสวนสาธารณะ ซึ่งเห็นว่าเป็นการเสนองบซ้ำซ้อนโครงการเดิม ก่อนหน้านี้นายจำรูญศักดิ์ ได้เคยไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.ให้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว

 

กลับขึ้นด้านบน