กสม.-นักวิชาการค้านใช้พื้นที่ชุ่มน้ำโลกตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จ.เชียงราย

กสม.-นักวิชาการค้านใช้พื้นที่ชุ่มน้ำโลกตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จ.เชียงราย

กสม.-นักวิชาการค้านใช้พื้นที่ชุ่มน้ำโลกตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จ.เชียงราย

รูปข่าว : กสม.-นักวิชาการค้านใช้พื้นที่ชุ่มน้ำโลกตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จ.เชียงราย

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จ.เชียงราย ยังไม่คืบหน้า ล่าสุด ชาว ต.บุญเรือง คัดค้านใช้พื้นที่ป่าชุมชนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพราะเกรงผลกระทบชุมชน ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและนักวิชาการเห็นว่าภาครัฐควรหาพื้นที่อื่นทดแทนพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

ป้ายคัดค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ถูกติดประกาศในพื้นที่ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย หลัง จ.เชียงราย มีแนวคิดนำพื้นที่ป่าชุมชน 1,000 ไร่ ในความดูแลของกรมธนารักษ์ไปใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จนชาวบ้านเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชุมชน

ปัญหาความเห็นต่างที่ยืดเยื้อมากว่า 1 ปี ทำให้ชาวบ้านร้องขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่าพื้นที่ป่าชุมชนบุญเรืองเป็นป่าชุ่มน้ำที่ควรจะได้รับการอนุรักษ์ เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ หากถูกทำลาย ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อมรดกทางธรรมชาติ ยังอาจผลกระทบต่อชุมชน เพราะเป็นเสมือนแก้มลิง ป้องกันน้ำท่วม

สอดคล้องกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่เห็นว่าป่าชุ่มน้ำ ไม่ควรนำไปดำเนินการด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีการทำลายพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ เพราะจะต้องมีการถมดินสูงขึ้นอย่างน้อย 5-6 เมตร ที่สำคัญการดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ควรได้รับความเห็นชอบจากคนในพื้นที่

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นใน ระยะที่ 2 ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา แต่ถูกคัดค้านจากคนในพื้นที่ แม้ทางจังหวัดจะมีการเสนอพื้นที่อื่นทดแทน แต่ยังมีความพยายามในการขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้ถึง 3 ครั้ง ล่าสุด เมื่อวานนี้ (1 พ.ย.2559) มีการประชุมทำประชาพิจารณ์ รวม 4 หมู่บ้าน โดยชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน มีมติไม่เห็นด้วย ส่วนอีก 1 หมู่บ้านปฏิเสธการลงประชามติ เพื่อแสดงจุดยืนว่าไม่ต้องการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่

กลับขึ้นด้านบน